Search
22 Tháng bảy, 2018, 21:58
  • :
  • :

Chùm ảnh: Thí sinh làm thủ tục dự thi THPT quốc gia

 Đúng 8h sáng nay, thí sinh cả nước vào phòng thi, nghe giám thị phổ biến quy chế kỳ thi THPT quốc gia 2015. Kỳ thi được tổ chức theo phương thức mới, thu hút sự chú ý của đông đảo dư luận xã hội, đặc biệt với các thí sinh và phụ huynh.

2-eca96
Thí sinh xem số báo danh tại phòng thi 360, điểm thi Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội).
Giám thị phòng thi đánh số báo danh lên vị trí ngồi của thí sinh
Giám thị phòng thi đánh số báo danh lên vị trí ngồi của thí sinh
Giám thị điểm danh thí sinh theo danh sách kèm ảnh
Giám thị điểm danh thí sinh theo danh sách kèm ảnh
Kiểm tra thông tin khớp với hồ sơ thí sinh
Kiểm tra thông tin khớp với hồ sơ thí sinh
Phòng thi số 357
Phòng thi số 357, điểm thi Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội).
Thí sinh lặng lẽ chờ nghe phổ biến quy chế
Thí sinh lặng lẽ chờ nghe phổ biến quy chế
Giám thị phổ biến quy chế dự thi
Giám thị phổ biến quy chế dự thi
Một số trường hợp giáy tờ còn sai sót, vướng mắc được giám thị quan tâm sát sao.
Một số trường hợp giáy tờ còn sai sót, vướng mắc được giám thị quan tâm sát sao. (Ảnh: Mai Châm – Hồng Minh)
Cán bộ coi thi gọi tên thí sinh vào phòng thi làm thủ tục dự thi
Cán bộ coi thi cụm thi Bạc Liêu gọi tên thí sinh vào phòng thi làm thủ tục dự thi. (Ảnh: Huỳnh Hải)
Cán bộ coi thi xuống giữa phòng thi để phổ biến quy chế đến từng thí sinh. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Cán bộ coi thi xuống giữa phòng thi để phổ biến quy chế đến từng thí sinh. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Cán bộ làm nhiệm vụ trao đổi trước giờ làm thủ tục.
Cán bộ làm nhiệm vụ trao đổi trước giờ làm thủ tục tại cụm thi Vinh.
Cán bộ coi thi gọi thí sinh vào phòng thi...
Cán bộ coi thi gọi thí sinh vào phòng thi...

Cán bộ coi thi gọi thí sinh vào phòng thi...
Cán bộ coi thi gọi thí sinh vào phòng thi…
Cán bộ coi thi gọi thí sinh vào phòng thi...

… và kiểm tra đối chứng với từng ảnh lưu trong hồ sơ dự thi.

Các em ký chữ ký sau khi hoàn tất trong buổi làm thủ tục thi.
Các em ký sau khi hoàn tất buổi làm thủ tục thi. (Ảnh: Nguyễn Duy)
Thí sinh
Thí sinh cụm thi Bình Định vào phòng làm thủ tục dự thi
Cán bộ coi thi kiểm tra thông tin thí sinh.
Cán bộ coi thi kiểm tra thông tin thí sinh.
Dù mới là buổi làm thủ tục dự thi nhưng thí sinh không khỏi lo lắng và hồi hộp. (Ảnh: Doãn Công)
Dù mới là buổi làm thủ tục dự thi nhưng thí sinh không khỏi lo lắng và hồi hộp. (Ảnh: Doãn Công)