Search
2 Tháng mười một, 2019, 06:50
 • :
 • :

Chương trình tổng ôn theo chuyên đề môn vật lý thầy Dũng

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo:

Lịch học chương trình tổng ôn theo chuyên đề do thầy Dũng giảng dạy:

Lý Điện:

 1. Mạch RLC nt và khóa K học vào lúc 20h thứ 4 ngày 5/6.
 2. Công suất học vào lúc 20h thứ 4 ngày 12/6.
 3. Hiều điện thế học vào lúc 20h thứ 4 ngày 19/6.
 4. Tần số và máy điện học vào lúc 20h thứ 4 ngày 26/6.

Lý Sóng:

 1. Sóng cơ và giao thoa học vào lúc 18h thứ 5 ngày 6/6.
 2. Sóng dừng và sóng âm học vào lúc 18h thứ 5 ngày 13/6.

Lý Mạch LC và sóng điện từ: học vào lúc 18h thứ 5 ngày 20/6.

Lý Sóng ánh sáng học vào lúc 18h thứ 5 ngày 27/6.

Lý Cơ:

 1. Con lắc lò xo học vào lúc 20h thứ 2 ngày 10/6
 2. Bài toán thời gian và quãng đường học vào lúc 20h thứ 2 ngày 17/6
 3. CLLX nâng cao và con lắc đơn học vào lúc 20h thứ 2 ngày 24/6.

Lý Lượng tử: học vào lúc 16h thứ 3 ngày 11/6.

Lý Hạt Nhân:

 1. Phóng xạ học vào 16h thứ 3 ngày 18/6.
 2. Phản ứng hạt nhân học vào 16h thứ 3 ngày 25/6.

thi-dai-hoc-1_1