Search
20 Tháng tư, 2019, 19:27
  • :
  • :

Chuyên đề thể tích khối đa diện – Mặt cầu

Trung tâm Luyện thi & Bồi dưỡng văn hóa Thăng Long xin được hỗ trợ tới các bạn học sinh một số chuyên đề thể tích khối đa diện:

Chuyên đề thể tích khối đa diện – Mặt cầu: Xem chi tiết tại Đây

Rất mong tài liệu này sẽ hỗ trợ và giúp đỡ phần nào kiến thức học tập của các bạn. Chúc các bạn học tốt!

12_BQLF
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *