Search
26 Tháng năm, 2018, 10:13
  • :
  • :

Có cơ sở để khẳng định đổi mới giáo dục sẽ thành công

Ngày 12/3, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận đã trực tiếp quán triệt Nghị quyết T.Ư 8 (Khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT cho các cấp lãnh đạo, CB-GV ngành GD&ĐT tỉnh Lào Cai. Bộ trưởng khẳng định: “Đã có những cơ sở để khẳng định công cuộc đổi mới giáo dục sẽ thành công”.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp, sở ban ngành, đoàn thể của tỉnh cùng lãnh đạo Sở GD-ĐT, cán bộ quản lý giáo dục các cấp đã dự hội nghị. Hội nghị này được truyền trực tuyến tới tất cả trung tâm các huyện trong tỉnh để lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, CB-GV ở đây trực tiếp nắm được tinh thần Nghị quyết T.Ư 8 (Khóa X).

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận.
Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận.

Ưu tiên đầu tư giáo dục

Tại hội nghị, chỉ ra tại sao T.Ư phải ban hành Nghị quyết về đổi mới GD-ĐT, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận nêu rõ quan điểm chỉ đạo của Đảng trong công cuộc đổi mới GD-ĐT lần này và đề cập và phân tích 8 thành tựu giáo dục và 10 yếu kém của nền GD&ĐT hiện nay mà Nghị quyết T.Ư đã nêu ra.

“Nhiều văn kiện trước đây của Đảng đã khẳng định luận điểm: “GD-ĐT là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, của Nhà nước và của toàn dân; Đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển” nay được T.Ư bổ sung, cụ thể hoá thêm trong Nghị quyết: “Đầu tư cho giáo dục được ưu tiên đi trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội” – Bộ trưởng Luận cho biết.

Về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đổi mới GD-ĐT theo tinh thần Nghị quyết, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận chỉ rõ: “Chúng ta đã tiến hành 3 lần cải cách giáo dục. Tuy nhiên cả 3 lần cái cách đều chưa thay đổi được quan điểm chỉ đạo của việc thiết kế mục tiêu, nội dung, chương trình giáo dục và đặc biệt là chưa thay đổi được phương pháp dạy, phương pháp học và phương pháp kiểm tra, thi cử và đánh giá… Lần này, chúng ta sẽ phải thay đổi căn bản. Đó là cách thiết kế chương trình và tổ chức biên soạn SGK mới sẽ có sự thay đổi lớn, với nguyên tắc: Tích hợp cao ở lớp và cấp học dưới; Tự chọn và phân hóa cao ở lớp và cấp học trên; Chuyển từ việc dạy và học chủ yếu là truyền thụ kiến thức một chiều từ thầy sang trò sang phương pháp giáo dục mới nhằm hình thành năng lực và phẩm chất của con người lao động mới.

Theo tinh thần này, Bộ trưởng đề nghị cán bộ làm công tác lập kế hoạch, quy hoạch của tỉnh cần quán triệt, thấm nhuần quan điểm này để trong tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch cần chú ý đến đầu tư cho giáo dục. Đây là công tác phải được ưu tiên trước một bước để GD-ĐT có nền tảng bền vững để đổi mới, phát triển theo tinh thần của Nghị quyết.

Đại biểu dự hội nghị.
Đại biểu dự hội nghị.

Mô hình trường học mới – hướng đi mới của giáo dục

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Luận khẳng định: “Hiện nay, Bộ GD-ĐT đã có những cơ sở để khẳng định công cuộc đổi mới giáo dục sẽ thành công. Trong đó, nhiều mô hình, phương pháp dạy học mới đã được Bộ thử nghiệm thành công từ nhiều năm trước như mô hình trường học mới (VNEN), chương trình dạy tiếng Việt lớp 1 – Công nghệ giáo dục. Các mô hình này đã triển khai tại tỉnh Lào Cai và đã nhân rộng ra các địa phương khác cả nước.

Quán triệt, phân tích thấu đáo những vấn đề lớn trong Nghị quyết T.Ư 8 (Khóa XI) để cán bộ quản lý các cấp, CB-GV ngành giáo dục Lào Cai quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết để có quyết tâm cao, đồng hành cùng ngành giáo dục thực hiện thành công tiến trình đổi mới. Bộ trưởng Luận cho rằng: “GD-ĐT và đổi mới giáo dục đào tạo là sự nghiệp của toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Chúng ta, đội ngũ thầy cô giáo và cán bộ quản lý giáo dục, chính là đội quân chủ lực tiên phong, vừa là người chiến sỹ đứng ở tuyến đầu của mặt trận chính, vừa là người tham mưu cho Đảng và Nhà nước, cả ở T.Ư và địa phương để có sự chỉ đạo các lực lượng xã hội khác triển khai đồng bộ. Đề nghị các đồng chí chủ động báo cáo và chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo của cấp ủy, từ Ban chấp hành TW xuống các tỉnh ủy, thành ủy và đảng ủy nhà trường”.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh cho biết: “Nghị quyết T.Ư 8 (Khóa XI) là nội dung quan trọng có ý nghĩa sâu sắc quý báu đối với đảng bộ, chính quyền, ngành GD-ĐT, giúp nhận thức rõ ràng vai trò nhiệm vụ của mình đối với công cuộc đổi mới GD-ĐT góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc XHCN. Lào Cai đã ban hành Chương trình hành động của tỉnh thực hiện Nghị quyết tại địa phương. Để triển khai có hiệu quả Nghị quyết T.Ư 8 (khóa XI) và Chương trình hành động của tỉnh đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các nhà trường các cán bộ, Đảng viên, giáo viên Lào Cai ngoài việc nhận thức rõ vai trò nhiệm vụ của mình phải đẩy mạnh tuyên truyền tinh thần của Nghị quyết đến các CB-GV và toàn thể nhân dân để tranh thủ sự đồng thuận của toàn xã hội thực hiện thắng lợi đổi mới GD-ĐT theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 8 (khóa XI)”.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *