Search
23 Tháng bảy, 2018, 05:55
  • :
  • :

Cơ hội cho TS vào ĐH, CĐ hệ chính quy

Cơ hội cho TS vào ĐH, CĐ hệ chính quy – Thời điểm này, nhiều trường ĐH, CĐ vẫn tiếp tục công bố tiếp tục xét tuyển nguyện vọng bổ sung. Nhiều trường giới hạn thời gian nhận hồ sơ trong tháng 9, tuy nhiên không ít trường sẽ tận dụng tối đa thời gian cho phép theo quy định của Bộ GD&ĐT, tức đến hết tháng 11.

ĐH Huế thông báo xét tuyển NV3 cả hai hệ ĐH và CĐ. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 17/9 đến 26/9. Chỉ tiêu xét tuyển ĐH như sau:

Hệ CĐ, trường xét tuyển ngành Công thôn (Trường ĐH Nông Lâm) thi khối A với 50 chỉ tiêu dự kiến. Điểm sàn xét tuyển là 10 điểm.

Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Quảng Nam thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 3 vào ngành ĐH Việt Nam học hệ chính quy năm 2012 với tổng chỉ tiêu là 45. Điểm xét tuyển là 14,5 với khối C là 13,5 với khối D1. Đối tượng tham gia xét tuyển là thí sinh dự thi ĐH hệ chính quy năm 2012 theo đề chung của Bộ GD&ĐT không trúng tuyển đợt 1, đợt 2 nhưng có kết quả thi bằng hoặc cao hơn điểm xét tuyển ở trên cho từng ngành thì được tham gia xét tuyển vào ngành cùng khối thi (không có môn nào bị điểm 0). Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ ngày 15/9/2012 đến 17 giờ 00 ngày 21/9/2012.

Hội đồng tuyển sinh trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Vinatex TP.HCM thông báo xét nguyện vọng bổ sung CĐ chính qui năm 2012 (đợt 3) các ngành: Công nghệ may, Thiết kế thời trang, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ thông tin; Công nghệ kỹ thuật Cơ, điện tử; Tiếng Anh. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 11/09/2012 đến hết ngày 20/09/2012

Trường ĐH Tây Đô thông báo mức điểm xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 2 dành cho 13 ngành đào tạo bậc ĐH và 8 ngành bậc CĐ của trường năm 2012. Đối với bậc ĐH, mức điểm xét nguyện vọng bổ sung đợt 2 từ 13- 14,5 điểm dành cho 13 ngành đào tạo. Bậc CĐ, mức điểm xét nguyện vọng bổ sung đợt 2 từ 10- 11 điểm dành cho 8 ngành đào tạo. Thời gian nhận hồ sơ từ nay đến hết ngày 30/9/2012. Sau ngày 30/9, trường sẽ tiếp tục thông báo xét tuyển bổ sung các ngành nếu còn chỉ tiêu. Cụ thể như sau:

Stt

Tên ngành

Khối

Mức điểm nhận hồ sơ

xét tuyển bổ sung đợt 2

Các ngành đào tạo Đại học

1 Dược học (Dược sĩ Đại học)

A

13

B

14

2 Điều dưỡng

B

14

3 Kế toán

A

13

A1

13

D1

13,5

4 Tài chính – Ngân hàng

A

13

A1

13

D1

13,5

5 Quản trị kinh doanh (gồm các chuyên ngành: QTKD Marketing, QTKD Quốc tế, QTKD Du lịch)

A

13

A1

13

D1

13,5

6 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

A

13

A1

13

7 Công nghệ thông tin

A

13

A1

13

D1

13,5

8 Kỹ thuật điện, điện tử

A

13

A1

13

9 Nuôi trồng thủy sản

A

13

A1

13

B

14

10 Ngôn ngữ Anh

D1

13,5

11 Văn học

C

14,5

12 Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch)

C

14,5

D1

13,5

13 Công nghệ thực phẩm

A

13

A1

13

B

14

Các ngành đào tạo Cao đẳng

1 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

A

10

A1

10

2 Tin học ứng dụng

A

10

A1

10

D1

10,5

3 Quản trị kinh doanh

A

10

A1

10

D1

10,5

4 Tài chính – Ngân hàng

A

10

A1

10

D1

10,5

5 Kế toán

A

10

A1

10

D1

10,5

6 Dược

A

10
B 11
7 Điều dưỡng B 11
8 Nuôi trồng thủy sản A 10
A1 10
B 11

ĐH Công nghiệp Việt Trì xét tuyển nguyện vọng bổ sung trình độ ĐH với 700 chỉ tiêu. Đối tượng xét tuyển: Các thí sinh đã dự thi đại học năm 2012, có tổng điểm thi 3 môn đạt từ điểm sàn trở lên theo qui định của Bộ GD&ĐT. Trình độ CĐ, trường tiếp tục xét tuyển 500 chỉ tiêu với điểm xét tuyển từ điểm sàn CĐ. Thời gian xét tuyển theo qui định của Bộ GD&ĐT, thời gian thu nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 08/9/2012.

Trường ĐH Phương Đông thông báo xét tuyển NV bổ sung. Đối tượng xét tuyển là thí sinh có kết quả thi ĐH (và cả kết quả thi CĐ – đối với xét tuyển CĐ) năm 2012 theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT, cùng khối thi với ngành xét tuyển. Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển: từ 12/9/2012 đến 28/9/2012.

TÊN NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH

MÃ NGÀNH

KHỐI THI

ĐIỂM NHẬN HSXT

CHỈ TIÊU

TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

   

 

 

– Công nghệ thông tin
Chuyên ngành:
 + Công nghệ thông tin;
+ Điện tử viễn thông

D480201

A, A1

13,0

80

D1

13,5

– Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành xây dựng Cầu đường)

D580205

A, A1

13,0

35

– Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

D510203

A, A1

13,0

45

– Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Chuyên ngành:
+ Tự động hóa;
+ Hệ thống điện

D510301

A, A1

13,0

55

– Công nghệ sinh học
Chuyên ngành:
+ CN sinh học công nghiệp;
+ CN sinh học nông nghiệp;
+ Kinh tế CN sinh học

D420201

A

13,0

35

B

14,0

– Công nghệ kỹ thuật môi trường
Chuyên ngành:
+ CN kỹ thuật môi trường;
+ Kinh tế kỹ thuật môi trường

D510406

A

13,0

20

B

14,0

– Ngôn ngữ Anh

D220201

D1

13,5

20

– Ngôn ngữ Trung quốc

D220204

D

13,5

20

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

       
– Công nghệ thông tin

C480201

A, A1

10,0

20

D1

10,5

– Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị Du lịch)

C340101

A, A1

10,0

25

D

10,5

– Kế toán

C340301

A, A1

10,0

30

D

10,5

– Công nghệ Kỹ thuật xây dựng

C510103

A, A1

10,0

25

Trường ĐH Trà Vinh thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung với 990 chỉ tiêu cho 21 ngành đào tạo bậc ĐH và 22 ngành bậc CĐ. Đối tượng là các thí sinh đã tham dự kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT, có kết quả thi bằng hoặc cao hơn điểm xét tuyển nguyện vọng của trường (không có môn nào bị điểm 0). Các ngành xét tuyển gồm: Biểu diễn nhạc cụ truyền thống, Ngôn ngữ Khmer, Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam, Ngôn ngữ Anh, Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Kế toán, Quản trị văn phòng, Luật, Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử, Công nghệ kỹ thuật và điều khiển tự động hóa, Công nghệ kỹ thuật hóa học, Nông nghiệp, Nuôi trồng thủy sản, Thú y, Xét nghiệm y học, điều dưỡng.

Đối với bậc CĐ, xét tuyển các ngành: Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam, Việt Nam học, Tiếng Anh, Khoa học thư viện, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Quản trị văn phòng, Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử, Công nghệ kỹ thuật điện tử- truyền thông, Công nghệ sau thu hoạch, Công nghệ chế biến thủy sản, Chăn nuôi, Phát triển nông thôn, Nuôi trồng thủy sản, Dịch vụ thú y, Công tác xã hội, Xét nghiệm y học, Điều dưỡng, Dược.

Thời hạn nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ ngày 10/9 đến 17h ngày 27/9/2012.

Trường CĐ Giao thông vận tải miền trung thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt tiếp theo, chỉ tiêu 250 với đối tượng là các thí sinh đã dự thi ĐH hoặc CĐ (Khối A, A1, D1,2,3,4) năm 2012 có điểm thi đạt điểm sàn Cao đẳng trở lên. Cụ thể:

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Điểm nhận hồ sơ xét tuyển

Đại học

Cao đẳng

Khối

A, A1

Khối D1,2,3,4

Khối

A, A1

Khối D1,2,3,4

1

Công nghệ kỹ thuật giao thông

(chuyên ngành Xây dựng cầu đường bộ)

C510104

10,0

 

10,0

 

2

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

(chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp)

C510103

10,0

 

10,0

 

3

Công nghệ kỹ thuật ô tô

(chuyên ngành Cơ khí sửa chữa ôtô, máy xây dựng)

C510205

10,0

 

10,0

 

4

Kế toán

(chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp)

C340301

10,0

10,5

10,0

10,5

5

Quản lý xây dựng

(chuyên ngành Kinh tế xây dựng giao thông)

C580302

10,0

10,5

10,0

10,5

Nhà trường sẽ tiến hành xét tuyển làm 3 đợt:  Đợt 1: ngày 25/9/2012. Đợt 2: ngày 05/10/2012. Đợt 3: ngày 16/10/2012.

nguon: gdtd
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *