Search
21 Tháng mười một, 2019, 06:24
  • :
  • :

Cô Phạm Chi Mai

Cô Phạm Chi Mai

Nhắc đến cô Chi Mai, chúng ta đều đồng ý rằng cô là một trong những giáo viên Anh văn ưu tú hàng đầu của Hà Nội đương đại. 40 năm giảng dạy cùng các trải nghiệm tại trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội và nước ngoài, với cách giảng dạy độc đáo và mang tính khoa học cao, hệ thống bài tập chặt chẽ, sát với chương trình thi đại học, cách truyền đạt dễ hiểu cùng với sự quan tâm sâu sắc đến học sinh, cô là một trong những nhà giáo có những giờ giảng bài được yêu thích nhất.