Search
18 Tháng chín, 2019, 20:54
  • :
  • :

Công bố điểm chuẩn 3 trường CĐ công an nhân dân

Tổng cục Chính trị công an nhân dân đã công bố điểm chuẩn 3 trường CĐ công an nhân dân là: CĐ Cảnh sát nhân dân I, CĐ An ninh nhân dân I và CĐ cảnh sát nhân dân II.
1_ORZU

Điểm chuẩn của 3 trường CĐ cụ thể như sau:

Trường CĐ Cảnh sát nhân dân I:

Khối Nam Nữ
A 26.75 28
A1 25 27.5
C 23.5 28.25
D1 23.25 26.5

Trường CĐ An ninh nhân dân II:

Khối Nam Nữ
A 24.5 26.5
A1 22.75 26
C 22.5 26.75
D1 21 25.5

Trường CĐ Cảnh sát nhân dân II:

Khối Nam Nữ
A 25.25 26.5
A1 24.75 25.75
C 24.75 27.5
D1 23 25.75