Search
23 Tháng năm, 2018, 05:36
  • :
  • :

Công bố phương án tuyển sinh vào các trường khối quân đội

Ban tuyển sinh quân sự (Bộ Quốc phòng) đã công bố quy định môn thi THPT quốc gia xét tuyển vào ĐH, CĐ các trường quân đội năm 2015.
1_LCJY

Theo đó, hầu hết các trường đềuxét tuyển trên cơ sở kết quả của kỳ thi THPT quốc gia kèm theo các quy định của Bộ Quốc phòng và nhà trường sẽ được thông báo chính thức trong thông tin những điều cần biết tuyển sinh năm 2015.

Cụ thể như sau

 

TT

Tên trường,

Ngành học

Mã Ngành Môn thi (Tổ hợp môn thi xét tuyển ĐH, CĐ) Ghi chú
1 HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ
a) Các ngành đào tạo kỹ sư quân sự D860210 1.Toán, Lý, Hóa

2.Toán, Lý, Tiếng Anh

 
b) Các ngành đào tạo kỹ sư dân sự    
  – Ngành Công nghệ thông tin D480201 1.Toán, Lý, Hóa

2.Toán, Lý, Tiếng Anh

  – Ngành Kỹ thuật phần mềm D480103
  – Ngành Khoa học máy tính D480101
  – Ngành Hệ thống Thông tin D480104
  – Ngành Truyền thông và mạng máy tính D480102
  – Ngành Điện, Điện tử D520201 1.Toán, Lý, Hóa

2.Toán, Lý, Tiếng Anh

  + Chuyên ngành Điện tử viễn thông  
  + Chuyên ngành Điện tử Y sinh  
  – Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa D520216 1.Toán, Lý, Hóa

2.Toán, Lý, Tiếng Anh

  – Ngành Kỹ thuật Cơ khí D520103 1.Toán, Lý, Hóa

2.Toán, Lý, Tiếng Anh

  + Chuyên ngành Chế tạo máy  
  + Chuyên ngành Kỹ thuật ô tô  
  – Ngành Kỹ thuật Cơ điện tử D520114 1.Toán, Lý, Hóa

2.Toán, Lý, Tiếng Anh

  – Ngành Kỹ thuật Xây dựng D580208
  – Ngành Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông D580205
  – Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học D510401 1.Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Hóa, Tiếng Anh

c) Đào tạo liên thông cao đẳng lên đại học
  – Ngành Công nghệ Thông tin D480201 1.Toán, Lý, Hóa

2.Toán, Lý, Tiếng Anh

  – Ngành Điện, điện tử D520201
  – Ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa D520216
  – Ngành Kỹ thuật Cơ khí D520103  

1.Toán, Lý, Hóa

2.Toán, Lý, Tiếng Anh

  + Chuyên ngành Chế tạo máy  
  + Chuyên ngành Kỹ thuật ô tô  
  – Ngành Kỹ thuật cơ Cơ điện tử D520114 1.Toán, Lý, Hóa

2.Toán, Lý, Tiếng Anh

  – Ngành Kỹ thuật xây dựng D580208
d) Các ngành đào tạo cao đẳng dân sự
  – Ngành Công nghệ thông tin C480201 1.Toán, Lý, Hóa

2.Toán, Lý, Tiếng Anh

  – Ngành Điện, Điện tử C510301
  – Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa C510303
  – Ngành Kỹ thuật Ô tô C510205
2 HỌC VIỆN QUÂN Y
     

– Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của kỳ thi THPT quốc gia kèm theo các quy định của Bộ Quốc phòng và học viện sẽ được thông báo chính thức trong thông tin những điều cần biết tuyển sinh năm 2015.

– Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước; tuyển 10% là nữ.

  Các ngành đào tạo đại học
  – Ngành Bác sĩ đa khoa hệ quân sự D720101 1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Hóa, Sinh

  – Ngành Bác sĩ đa khoa hệ dân sự D720101 1. Toán, Lý, Hóa

2 .Toán, Hóa, Sinh

  – Ngành Dược sĩ đại học hệ dân sự D720401 Toán, Lý, Hóa
3 HỌC VIỆN KHOA HỌC QUÂN SỰ
    – Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của kỳ thi THPT quốc gia kèm theo các quy định của Bộ Quốc phòng và học viện sẽ được thông báo chính thức trong thông tin những điều cần biết tuyển sinh năm 2015.

(Các ngành ngôn ngữ Anh, Nga, Trung và Quan hệ quốc tế: Môn ngoại ngữ là môn thi chính nhân hệ số 2)

– Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

a) Các ngành đào tạo đại học quân sự
  – Ngành Trinh sát kỹ thuật D860222 1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Tiếng Anh

  – Ngành Ngôn ngữ Anh D220201 Toán, Văn, Tiếng Anh
  – Ngành Ngôn ngữ Nga D220202 1. Toán, Văn, Tiếng Anh

2. Toán, Văn, Tiếng Nga

  – Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc D220204 1. Toán, Văn, Tiếng Anh

2. Toán, Văn, Tiếng Trung Quốc

  – Ngành Quan hệ quốc tế   Toán, Văn, Tiếng Anh
b) Các ngành đào tạo đại học dân sự
  – Ngành Ngôn ngữ Anh D220201 Toán, Văn, Tiếng Anh
  – Ngành Ngôn ngữ Nga D220202 1. Toán, Văn, Tiếng Anh

2. Toán, Văn, Tiếng Nga

  – Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc D220204 1. Toán, Văn, Tiếng Anh

2. Toán, Văn, Tiếng Trung Quốc

4 HỌC VIỆN BIÊN PHÒNG  
    – Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của kỳ thi THPT quốc gia kèm theo các quy định của Bộ Quốc phòng và học viện sẽ được thông báo chính thức trong thông tin những điều cần biết tuyển sinh năm 2015.

– Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

a) Các ngành đào tạo đại học quân sự
  Ngành Biên phòng D860206 Văn, Sử, Địa
b) Các ngành đào tạo đại học dân sự  
  Ngành Giáo viên giáo dục quốc phòng an ninh D140208 Văn, Sử, Địa
5 HỌC VIỆN HẬU CẦN
     

– Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của kỳ thi THPT quốc gia

kèm theo các quy định của Bộ Quốc phòng và học viện sẽ được thông báo chính thức trong thông tin những điều cần biết tuyển sinh năm 2015.

– Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

a) Các ngành đào tạo đại học quân sự
  Ngành Hậu cần quân sự D860226 Toán, Lý, Hóa
b) Các ngành đào tạo đại học dân sự
  – Ngành Tài chính – Ngân hàng D340201 1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Tiếng Anh

  – Ngành Kế toán D340301 1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Tiếng Anh

  Ngành Kỹ thuật xây dựng D580208 Toán, Lý, Hóa
c) Các ngành đào tạo cao đẳng dân sự
  – Ngành Tài chính – Ngân hàng D340201 1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Tiếng Anh.

3. Toán, Văn, Tiếng Anh

  – Ngành Kế toán D340301 1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Tiếng Anh.

3. Toán, Văn, Tiếng Anh

d) Đào tạo Liên thông đại học dân sự
  – Ngành Tài chính – Ngân hàng D340201 Toán, Lý, Hóa
  – Ngành Kế toán D340301 Toán, Lý, Hóa
6 HỌC VIỆN PHÒNG KHÔNG – KHÔNG QUÂN  
     

– Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của kỳ thi THPT quốc gia kèm theo các quy định của Bộ Quốc phòng

và học viện sẽ được thông báo chính thức trong thông tin những điều cần biết tuyển sinh năm 2015.

– Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

a) Các ngành đào tạo đại học quân sự
  – Ngành Kỹ thuật Hàng không D520120 Toán, Lý, Hóa
  – Ngành Chỉ huy tham mưu không quân D860202 Toán, Lý, Hóa
  – Ngành Chỉ huy tham mưu phòng không D860203 Toán, Lý, Hóa
  – Ngành Chỉ huy kỹ thuật phòng không D860215 Toán, Lý, Hóa
  – Ngành Chỉ huy kỹ thuật Tác chiến điện tử D860221 Toán, Lý, Hóa
7 HỌC VIỆN HẢI QUÂN      
         

– Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của kỳ thi THPT quốc gia kèm theo các quy định của Bộ Quốc phòng và học viện sẽ được thông báo chính thức trong thông tin những điều cần biết tuyển sinh năm 2015.

– Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

a) Các ngành đào tạo đại học quân sự
  Ngành Chỉ huy tham mưu Hải quân D860201 Toán, Lý, Hóa
8 TRƯỜNG SĨ QUAN CHÍNH TRỊ
     

– Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của kỳ thi THPT quốc gia kèm theo các quy định của Bộ Quốc phòng và Trường sẽ được thông báo chính thức trong thông tin những điều cần biết tuyển sinh năm 2015.

– Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

a) Các ngành đào tạo đại học quân sự
  Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước D310202 1. Toán, Lý, Hóa

2. Văn, Sử, Địa

b) Các ngành đào tạo đại học dân sự    
  Ngành Giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh D140208 Toán, Văn, Sử
9 TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 1  
    – Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của kỳ thi THPT quốc gia kèm theo các quy định của Bộ Quốc phòng và Trường sẽ được thông báo chính thức trong thông tin những điều cần biết tuyển sinh năm 2015.

– Vùng tuyển sinh: Đại học quân sự tuyển sinh từ Thừa Thiên Huế trở ra;

a) Các ngành đào tạo đại học quân sự
  Ngành Chỉ huy tham mưu Lục quân D860210 Toán, Lý, Hóa
b) Các ngành đào tạo đại học ngành quân sự cơ sở D860230 Văn, Sử, Địa
c) Các ngành đào tạo cao đẳng ngành Quân sự cơ sở C860230 Văn, Sử, Địa
10 TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 2  
    – Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của kỳ thi THPT quốc gia kèm theo các quy định của Bộ Quốc phòng và Trường sẽ được thông báo chính

thức trong thông tin những điều cần biết tuyển sinh năm 2015.

– Vùng tuyển: Từ Quảng Trị trở vào.

a) Các ngành đào tạo đại học quân sự    
  Ngành Chỉ huy tham mưu Lục quân D860210 Toán, Lý, Hóa
b) Các ngành đào tạo đại học ngành Quân sự cơ sở D860230 Văn, Sử, Địa – Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của kỳ thi THPT quốc gia kèm theo các quy định của Bộ Quốc phòng và Trường sẽ được thông báo chính thức trong thông tin những điều cần biết tuyển sinh năm 2015.

– Vùng tuyển: Từ Tp. Đà Nẵng trở vào.

c) Các ngành đào tạo cao đẳng ngành Quân sự cơ sở C860230  
11 TRƯỜNG SĨ QUAN PHÁO BINH  
    – Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của kỳ thi THPT quốc gia kèm theo các quy định của Bộ Quốc phòng và Trường sẽ được thông báo chính thức trong thông tin những điều cần biết tuyển sinh năm 2015.

– Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

a) Các ngành đào tạo đại học quân sự
  Chỉ huy tham mưu Pháo binh D860204 Toán, Lý, Hóa
12 TRƯỜNG SĨ QUAN CÔNG BINH  
    – Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của kỳ thi THPT quốc gia kèm theo các quy định của Bộ Quốc phòng và Trường sẽ được thông báo chính thức trong thông tin những điều cần biết tuyển sinh năm 2015

– Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

a) Các ngành đào tạo đại học quân sự
  Chỉ huy tham mưu Công binh D860217 Toán, Lý, Hóa
b) Các ngành đào tạo đại học dân sự
  – Ngành kỹ thuật xây dựng công trình giao thông D580205 Toán, Lý, Hóa
  – Ngành kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp D580208 Toán, Lý, Hóa
  – Ngành kỹ thuật cơ khí ôtô, máy xây dựng và xếp dỡ D520103 Toán, Lý, Hóa
c) Các ngành đào tạo cao đẳng dân sự    
  – Công nghệ kỹ thuật giao thông C510104 Toán, Lý, Hóa
  – Công nghệ kỹ thuật cơ khí C510201 Toán, Lý, Hóa
13 TRƯỜNG SĨ QUAN THÔNG TIN      
    – Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của kỳ thi THPT quốc gia kèm theo các quy định của Bộ Quốc phòng

 

và Trường sẽ được thông báo chính thức trong thông tin những điều cần biết tuyển sinh năm 2015.

– Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

a) Các ngành đào tạo đại học quân sự
  Ngành Chỉ huy kỹ thuật thông tin D860219 1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Tiếng Anh

b) Các ngành đào tạo đại học quân sự
  – Ngành Công nghệ thông tin D480201 1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Tiếng Anh

3. Văn, Toán, Tiếng Anh

  – Ngành Kỹ thuật điện tử, truyền thông D520207 1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Tiếng Anh

3. Văn, Toán, Tiếng Anh

c) Các ngành đào tạo cao đẳng dân sự
  – Ngành Công nghệ thông tin C480201 1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Tiếng Anh

3. Văn, Toán, Tiếng Anh

  – Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông C510302 1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Tiếng Anh

3. Văn, Toán, Tiếng Anh

14 TRƯỜNG SĨ QUAN KHÔNG QUÂN      
    – Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của kỳ thi THPT quốc gia kèm theo các quy định của Bộ Quốc phòng

 

và Trường sẽ được thông báo chính thức trong thông tin những điều cần biết tuyển sinh năm 2015.

– Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

a) Các ngành đào tạo đại học quân sự
  Phi công Quân sự D860202 Toán, Lý, Hóa
b) Các ngành đào tạo cao đẳng quân sự
  Ngành Kỹ thuật Hàng không C520120 Toán, Lý, Hóa
15 TRƯỜNG SĨ QUAN TĂNG -THIẾT GIÁP  
    – Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của kỳ thi THPT quốc gia kèm theo các quy định của Bộ Quốc phòng và Trường sẽ được thông báo chính thức trong thông tin những điều cần biết tuyển sinh năm 2015.

– Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

  Các ngành đào tạo đào tạo đại học quân sự
  Ngành Chỉ huy tham mưu Tăng – Thiết giáp D860205 Toán, Lý, Hóa
16 TRƯỜNG SĨ QUAN ĐẶC CÔNG  
    – Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của kỳ thi THPT quốc gia kèm theo các quy định của Bộ Quốc phòng và Trường sẽ được thông báo chính thức trong thông tin những điều cần biết tuyển sinh năm 2015.

– Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

  Các ngành đào tạo đại học quân sự
  Ngành Chỉ huy tham mưu Đặc công D860207 Toán, Lý, Hóa
17 TRƯỜNG SĨ QUAN PHÒNG HÓA  
    – Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của kỳ thi THPT quốc gia

 

kèm theo các quy định của Bộ Quốc phòng và Trường sẽ được thông báo chính thức trong thông tin những điều cần biết tuyển sinh năm 2015.

– Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

  Các ngành đào tạo đại học quân sự
  Ngành Chỉ huy-Kỹ thuật hóa học D860218 Toán, Lý, Hóa
18 TRƯỜNG SĨ QUAN KỸ THUẬT QUÂN SỰ (VINHEMPICH)  
    – Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của kỳ thi THPT quốc gia kèm theo các quy định của Bộ Quốc phòng và Trường sẽ được thông báo chính thức trong thông tin những điều cần biết tuyển sinh năm 2015.

– Vùng tuyển sinh: tuyển sinh trong cả nước.

a) Các ngành đào tạo đại học quân sự D860210 Toán, Lý, Hóa
b) Các ngành đào tạo đại học dân sự
  – Ngành Công nghệ thông tin D480101 1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Tiếng Anh

  – Ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô D510205 1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Tiếng Anh

  – Ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ khí D520103 1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Tiếng Anh

c) Các ngành đào tạo cao đẳng hệ dân sự    
  – Ngành Công nghệ thông tin C480101 1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Tiếng Anh

  – Ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô C510205 1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Tiếng Anh

  – Ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ khí C520103 1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Tiếng Anh

19 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUÂN ĐỘI    
a) Các ngành đào tạo đại học, cao đẳng hệ quân sự – Phương thức tuyển sinh:

+ Môn VH: Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia.

+ Môn năng khiếu: Trường tổ chức TS theo QC của BGD&ĐT.

b) Các ngành đào tạo đại học dân sự   – Phương thức tuyển sinh: Trường dựa vào kỳ thi THPT quốc gia.

– Vùng tuyển sinh: Trong cả nước.

  – Ngành Báo chí D320101  
  – Ngành Khoa học thư viện D320202  
  – Ngành Bảo tàng học D320305  
  – Ngành Quản lý văn hóa D220342 Văn và 2 môn năng khiếu – Phương thức tuyển sinh: môn Văn: Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia.

– 2 môn năng khiếu: Trường tổ chức thi theo QC của BGD&ĐT

– Vùng tuyển sinh: Trong cả nước.

  – Ngành Quay phim D210236
  – Ngành Sư phạm âm nhạc D140221
  – Ngành Sáng tác âm nhạc D210203  

 

Văn và 2 môn năng khiếu

  – Ngành Chỉ huy âm nhạc D210204
  – Ngành Thanh nhạc D210205
  – Ngành Biểu diễn nhạc cụ phương Tây D210207
  – Ngành Biểu diễn nhạc cụ truyền thống D210210
  – Ngành Biên đạo múa D210243
  – Ngành Huấn luyện múa D210244
c) Các ngành đào tạo đại học liên thông từ cao đẳng      
  – Ngành Báo chí D320101  

 

 

 

 

Văn và 2 môn năng khiếu

– Phương thức tuyển sinh: môn Văn: Căn cứ vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển.

– 2 môn năng khiếu: Trường tổ chức thi theo QC của BGD&ĐT

– Vùng tuyển sinh: Trong cả nước.

  – Ngành Khoa học thư viện D320202
  – Ngành Bảo tàng học D320305
  – Ngành Quản lý văn hóa D220342
  – Ngành Sư phạm âm nhạc D140221
  – Ngành Sáng tác âm nhạc D210203
  – Ngành Chỉ huy âm nhạc D210204
  – Ngành Thanh nhạc D210205
  – Ngành Biểu diễn nhạc cụ phương Tây D210207
  – Ngành Biểu diễn nhạc cụ truyền thống D210210
  – Ngành Biên đạo múa D210243
  – Ngành Huấn luyện múa D210244
d) Các ngành đào tạo cao đẳng dân sự    
  – Ngành Văn thư lưu trữ C320303 Văn, Sử, Địa – Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của kỳ thi THPT quốc gia kèm theo các quy định của Bộ Quốc phòng và Trường sẽ được thông báo chính thức trong thông tin những điều cần biết tuyển sinh năm 2015.

– Vùng tuyển sinh: Trong cả nước.

  – Ngành Diễn viên múa C210242 Văn và 2 môn năng khiếu – Phương thức tuyển sinh: môn Văn: Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia.

– 2 môn năng khiếu: Trường tổ chức thi theo QC của BGD&ĐT

– Vùng tuyển sinh: Trong cả nước.

  – Ngành Khoa học thư viện C320202 Văn, Sử, Địa Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển từ kết quả không trúng tuyển vào hệ đại học của kỳ thi THPT quốc gia và Trường ĐHVHNTQĐ.
  – Ngành Bảo tàng học C320205 Văn, Sử, Địa
  – Ngành Sáng tác âm nhạc C210203  

 

 

Văn và 2 môn năng khiếu

– Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển từ kết quả không trúng tuyển vào hệ đại học của kỳ thi THPT quốc gia và 2 môn năng khiếu dự thi vào Trường ĐHVHNTQĐ.
  – Ngành Chỉ huy âm nhạc C210204
  – Ngành Thanh nhạc C210205
  – Ngành Biểu diễn nhạc cụ phương Tây C210207
  – Ngành Biểu diễn nhạc cụ truyền thống C210210
  – Ngành Biên đạo múa C210243
  – Ngành Ngành Huấn luyện múa C210244
  – Ngành Sư phạm âm nhạc C140221
  – Ngành Quản lý văn hóa C220342
đ) Đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp   Thi 2 môn:

Môn 1: Thẩm âm tiết tấu;

Môn 2: chuyên môn theo ngành tuyển

– Phương thức tuyển sinh: Trường tổ chức thi 2 môn NK theo Qquy chế TS của BGD&ĐT.

– Vùng tuyển sinh: Trong cả nước.

  – Ngành Thanh nhạc  
  – Ngành Diễn viên múa  
  – Ngành Biểu diễn nhạc cụ phương Tây  
  – Ngành Biểu diễn nhạc cụ truyền thống  
20 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG    
       

 

 

 

– Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của kỳ thi THPT quốc gia kèm theo các quy định của Bộ Quốc phòng và Trường sẽ được thông báo chính thức trong thông tin những điều cần biết tuyển sinh năm 2015.

– Vùng tuyển sinh: Trong cả nước.

  Các ngành đào tạo cao đẳng  
  – Ngành Kế toán C340301 1. Toán, Lý, Hóa.

2. Toán, Lý, Tiếng Anh.

3. Văn, Toán, Ngoại ngữ

  – Ngành Tài chính – Ngân hàng C340201 1. Toán, Lý, Hóa.

2. Toán, Lý, Tiếng Anh.

3. Văn, Toán, Ngoại ngữ

  – Ngành Công nghệ thông tin C480201 1. Toán, Lý, Hóa.

2. Toán, Lý, Tiếng Anh.

  – Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử C510301 1. Toán, Lý, Hóa.

2. Toán, Lý, Tiếng Anh.

  – Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí C510201 1. Toán, Lý, Hóa.

2. Toán, Lý, Tiếng Anh.

21 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT Ô TÔ      
        1. Phương thức tuyển sinh

a) Xét tuyển trên cơ sở kết quả của kỳ thi THPT quốc gia kèm theo các quy định của Bộ Quốc phòng và Trường sẽ được thông báo chính thức trong thông tin những điều cần biết tuyển sinh năm 2015.

b) Trường dựa vào kết quả học bạ THPT (theo đề án tự chủ TS của nhà trường)

2. Vùng tuyển sinh: Trong cả nước.

  Các ngành đào tạo cao đẳng    
  – Ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô C510205 1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Tiếng Anh

3. Toán, Văn, Tiếng Anh

  – Ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí C510201
  – Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử C510301
  – Ngành Công nghệ Thông tin C480201
  – Ngành Kế toán C340301

Lập Phương