Search
19 Tháng tám, 2018, 02:57
  • :
  • :

Công khai các đề án tuyển sinh riêng

Dự thảo đề án tuyển sinh riêng của các trường sẽ được đăng công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ GD&ĐT, báo Giáo dục và Thời đại và các phương tiện thông tin đại chúng khác để xã hội góp ý kiến.

Đây là một trong những nội dung tại Dự thảo quy định về tự chủ tuyển sinh của các trường ĐH, CĐ Bộ GD&ĐT đang trong quá trình hoàn thiện.

Trong thời hạn tối đa là 30 ngày kể từ ngày trường nộp đề án tuyển sinh riêng hợp lệ, Bộ GD&ĐT phải xác nhận bằng văn bản nếu đề án tuyển sinh riêng của trường đáp ứng các yêu cầu theo quy định.

Sau đó, những đề án tuyển sinh riêng đã được hoàn thiện sẽ tiếp tục được công bố lên trang thông tin điện tử của Bộ GD&ĐTo, báo Giáo dục và Thời đại và các phương tiện thông tin đại chúng.

Đề án tuyển sinh riêng cần đảm bảo các tiêu chí: Phù hợp với quy định của Luật giáo dục đại học và mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT; đảm bảo nguồn lực tổ chức thực hiện việc tuyển sinh riêng; các tiêu chí đảm bảo chất lượng nguồn tuyển rõ ràng; không gây phức tạp cho xã hội và tốn kém cho thí sinh; được dư luận đồng tình ủng hộ và có các giải pháp chống tiêu cực khả thi…

Những trường dự kiến tuyển sinh riêng năm 2014 phải gửi đề án cho Bộ GD&ĐT trước ngày 10/2/2014.

 
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *