Search
19 Tháng tám, 2018, 08:38
  • :
  • :

Đà Nẵng: Tăng cường chấn chỉnh hoạt động dạy thêm, học thêm

Đà Nẵng: Tăng cường chấn chỉnh hoạt động dạy thêm, học thêm – Ngày 6/11, Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng cho biết: Hiện UBND TP chưa ban hành quy định về quản lý dạy thêm, học thêm theo Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT, Sở đã có văn bản đề nghị chính quyền các Quận, huyện trên địa bàn thành phố phối hợp tăng cường chấn chỉnh hoạt động này.

Cụ thể, Sở đã có đề nghị UBND các quận huyện chỉ đạo Phòng GD-ĐT và các ban, ngành liên quan tăng cường quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn; kiểm tra, chấn chỉnh những sai phạm trong hoạt động dạy thêm, học thêm ở trường học, cán bộ, giáo viên của ngành dạy thêm và cả các cơ sở, cá nhân ngoài ngành. Đặc biệt, tránh để xảy ra tình trạng học sinh học 2 buổi/ngày vẫn phải đi học thêm, các cơ sở, cá nhân tổ chức dạy thêm nhưng chưa đảm bảo các điều kiện theo quy định.

 Đà Nẵng: Tăng cường chấn chỉnh hoạt động dạy thêm, học thêm
Sở GD-ĐT Đà Nẵng đề nghị chính quyền các Quận, huyện trên địa bàn phối hợp chấn chỉnh hoạt động dạy thêm, học thêm.

Trong thời gian chờ UBND TP Đà Nẵng ban hành quy định về quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn theo Thông tư số 17 của Bộ và thay thế Quyết định QĐ số 38 của UBND TP. ban hành năm 2007 quy định về việc quản lý hoạt động này, Sở đã có văn bản hướng dẫn tạm thời đối với các cơ sở trực thuộc.  Theo đó, đối với các cơ sở tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường đã được cấp phép trước đây, tạm thời được hoạt động theo đúng các quy định tại giấy phép do các Sở và Phòng GD-ĐT các Quận, huyện đã cấp.

Các tổ chức, cá nhân cho nhu cầu xin phép mở cơ sở dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường, yêu cầu làm hồ sơ xin cấp phép hoạt động. Sau khi có quy định của UBND TP, Sở và các Phòng GD-ĐT trực thuộc sẽ xem xét, thẩm định để quyết định cấp phép hay không.
 nguon: dantriLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *