Search
20 Tháng bảy, 2018, 06:48
  • :
  • :

Đà Nẵng: Thí sinh có thể tự in giấy báo dự thi

Những thí sinh Đà Nẵng chưa nhận được hoặc thất lạc giấy báo dự thi có thể tra cứu trên website để tự in giấy này.

Hội đồng Tuyển sinh ĐH Đà Nẵng cho biết đã hoàn thành việc gửi giấy báo dự thi cho thí sinh trong kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2011.
Thí sinh chưa nhận được hoặc bị thất lạc giấy báo dự thi có thể tra cứu tại địa chỉ website http://ts.udn.vn/gbdt2011, nhập họ tên để biết thông tin về số báo danh, phòng thi, địa điểm thi và có thể tự in giấy này.
Thí sinh cũng có thể trực tiếp đến Ban Đào tạo- ĐH Đà Nẵng để xin cấp lại giấy báo dự thi.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *