Search
21 Tháng năm, 2019, 11:47
  • :
  • :

Thi vào công chức phải tốt nghiệp ĐH loại giỏi

(Thi vào công chức phải tốt nghiệp ĐH loại giỏi) – UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính năm 2012. Theo đó, ở ngạch chuyên viên, yêu cầu các ứng viên không đang công tác tại các cơ quan, đơn vị thành phố phải tốt nghiệp ĐH từ năm 2011 về trước đạt loại giỏi trở lên.

Đối với các ứng viên có bằng chứng nhận tốt nghiệp bậc đào tạo sau ĐH phải đạt loại khá trở lên, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí tuyển dụng và dưới 35 tuổi.

Đối với các ứng viên được tiếp nhận, bố trí công tác theo chính sách thu hút nguồn nhân lực của thành phố; đối tượng đào tạo theo Đề án 47, 393 (Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao) có trình độ ĐH, sau ĐH, được bố trí tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc TP phải được các cơ quan, đơn vị đánh giá đạt loại tốt trở lên.

 Thi vào công chức Đà Nẵng phải tốt nghiệp ĐH loại giỏi
Các ứng viên được đào tạo theo Đề án phát triển nguồn nhân lực cao được bố trí tại các cơ quan, đơn vị thuộc TP. phải được đánh giá tốt mới đủ điều kiện thi công chức.

Những người đang công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc TP Đà Nẵng có trình độ ĐH Đà Nẵng trở lên cũng phải được cơ quan, đơn vị đánh giá đạt loại tốt trở lên mới đủ điều kiện thi công chức.

Ở ngạch cán sự, tuyển dụng các ứng viên tốt nghiệp TCCN hoặc CĐ (có nguyện vọng thi tuyển công chức ngạch cán sự) đang hợp đồng lao động tại các cơ quan, đơn vị thuộc TP.

Người không đang công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc TP có trình độ TCCN hoặc CĐ phải tốt nghiệp loại giỏi trở lên từ năm 2011 trở về trước, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí tuyển dụng và dưới 30 tuổi.

Các đối tượng được cộng điểm ưu tiên trong thi tuyển bao gồm các Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh được cộng 30 điểm vào tổng điểm thi tuyển; người dân tộc thiểu số, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con em của các đối tượng chính sách được cộng 20 điểm; người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi được cộng 10 điểm.

Được biết, theo kế hoạch biên chế được giao năm 2012, hiện biên chế còn thiếu là 148 người. Thời gian thi tuyển công chức dự kiến trong khoảng tháng 11 năm 2012.

nguon: dantri
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *