Search
18 Tháng chín, 2019, 01:51
  • :
  • :

Đáp án – đề thi thử đại học đợt 2 khối A và D 2010

Trung tâm luyện thi và Bồi dưỡng văn hóa Thăng Long thông báo đề – đáp án thi thử ĐH đợt 2 khối A và D 2010

1. Khối A

Môn Toán

 Đề thi

Chi tiết

 Đáp án

Chi tiết

 

Môn Lý

 Đề thi

 Chi tiết

 Đáp án

 Chi tiết

 

Môn Hóa

 Đề thi

 Chi tiết

 Đáp án

 Chi tiết

 

2. Khối D

Môn Toán

 Đề thi

 Chi tiết

 Đáp án

 Chi tiết

 

Môn Anh

 Đề thi

 Chi tiết

 Đáp án

 Chi tiết


Môn Văn

 Đề thi

Chi tiết

 Đáp án

Chi tiết

 


1_VJUJ.jpg


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *