Search
21 Tháng mười, 2019, 01:23
  • :
  • :

Đáp án – Đề và Điểm thi thử Đợt 3 khối A và D 2014

Trung Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long công bố Đề – Đáp án và Điểm thi thử đợt 3 khối A và D 2014

thithu

1. Khối A

Môn Toán

Đề thi Chi tiết
Đáp án Chi tiết
Điểm thi Chi tiết

 

Môn Lý

Đề thi Chi tiết
Đáp án Chi tiết
Điểm thi Chi tiết

 

Môn Hóa

Đề thi Chi tiết
Đáp án Chi tiết
Điểm thi Chi tiết

 

2. Khối D

Môn Toán

Đề thi Chi tiết
Đáp án Chi tiết
Điểm thi Chi tiết

 

Môn Anh

Đề thi Chi tiết
Đáp án Chi tiết
Điểm thi Chi tiết

 

Môn Văn

Đề thi Chi tiết
Đáp án không có đáp án
Điểm thi Chi tiết