Search
16 Tháng bảy, 2018, 04:44
  • :
  • :

Đề án tuyển sinh riêng của 3 trường ĐH, CĐ

Các trường CĐ Bách khoa Hưng Yên, CĐ Kỹ nghệ Đông Á và ĐH Duy Tân vừa công bố đề án tuyển sinh. Mỗi trường có một phương án tuyển sinh riêng khác nhau để tuyển thí sinh.

toancanh

Dưới đây là phương thức tuyển sinh của từng trường.

Trường Cao đẳng Bách Khoa Hưng Yên:

Năm 2014 Trường Cao đẳng Bách Khoa Hưng yên lựa chọn và quyết định 2 phương thức tuyển sinh:

Phương án 1: Xét tuyển đối với thí sinh thi theo kỳ thi 3 chung khoảng 35 % tổng chỉ tiêu tuyển sinh được giao năm 2014.

Phương án 2: Xét tuyển theo tiêu chí riêng của nhà trường khoảng 65 % tổng chỉ tiêu tuyển sinh được giao năm 2014.

Tiêu chí xét tuyển

Phương án 1: Xét tuyển đối với thí sinh thi theo kỳ thi 3 chung.

Trường Cao đẳng Bách Khoa Hưng yên dành 35% chỉ tiêu để xét tuyển theo kết quả thi tuyển sinh theo kỳ thi ba chung do Bộ GD-ĐT tổ chức hàng năm. Căn cứ xét tuyển dựa trên Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hiện hành.

STT Ngành đào tạo Mã ngành

Xét tuyển

Khối xét tuyển

(đối với thí sinh thi 3 chung )

1

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

51510201

x

A, A1

2

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

51510103

x

A, A1

3

Quản trị kinh doanh

51340101

x

A, A1, D1

4

Kế toán

51340301

x

A, A1, D1

5

Công nghệ thông tin

51480201

x

A, A1, D1

6

Công nghệ kỹ thuật điện

51510301

x

A, A1

7

Tài chính ngân hàng

51340201

x

A, A1, D1

Phương án 2: Phương thức tuyển sinh theo hình thức tự chủ:

Trường Cao đẳng Bách khoa Hưng Yên tuyển sinh theo phương thức xét tuyển dựa vào hệ thống tiêu chuẩn đánh giá năng lực toàn diện của thí sinh trong quá trình học tập và rèn luyện trong giai đoạn trung học phổ thông, và kết quả kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT). Việc xét tuyển dựa vào các tiêu chí như sau:

Đối tượng tuyển là học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên, trung cấp chuyên nghiệp, trung học nghề, trung cấp nghề.

– Tiêu chí 1: Kết quả điểm trung bình chung các môn học của 3 năm học trung học phổ thông đạt từ 5,5 trở lên. Đây được coi là tiêu chí quan trọng nhất trong xét tuyển, bởi nó phản ánh toàn diện kiến thức (tất cả các môn học phổ thông) của thí sinh trong một thời gian dài.

– Tiêu chí 2: Điểm thi tốt nghiệp THPT, đây vừa là điều kiện tối thiểu để thí sinh được nhận vào học ở bậc cao đẳng, và cũng là tiêu chí quan trọng để đánh giá học vấn của thí sinh bởi là kết quả thi các môn học được coi là cốt lõi của chương trình phổ thông trung học.

Trường CĐ Kỹ nghệ Đông Á

Phương thức tuyển sinh:

Nhà trường kết hợp hai hình thức tuyển sinh để tuyển đủ chỉ tiêu được giao:

– Xét tuyển dựa trên kết quả thi đại học và cao đẳng chính quy theo hình thức ba chung của Bộ GD-ĐT (chiếm 30% tổng chỉ tiêu).

 Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT dựa vào kết quả bậc học trung học phổ thông (chiếm 70% tổng chỉ tiêu).

Phương thức Xét tuyển dựa trên Quy chế tuyển sinh CĐ, ĐH của Bộ GD-ĐT.

Tiêu chí xét tuyển:

a. Thí sinh thi đại học, cao đẳng hệ chính quy theo ba chung đạt từ điểm sàn đại học, cao đẳng trở lên, không có môn nào bị điểm liệt (0 điểm);

b. Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh thực hiện theo quy định hiện hành theo đối tượng và khu vực cuả Bộ GD-ĐT;

c. Thí sinh nộp hồ sơ, lệ phí dự thi hoặc xét tuyển theo quy định hiện hành;

d. Căn cứ vào chỉ tiêu cuả Bộ và chỉ tiêu của phương án xét tuyển riêng, trường công bố điểm chuẩn và gọi thí sinh nhập học theo thời gian quy định của trường đăng ký trong Những điều cần biết về tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2014.

Phương thức Xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh riêng của nhà trường.

Nhà trường xét tuyển trên cơ sở xem xét 2 Tiêu chí: Hạnh kiểm và Kiến thức của thí sinh trong cả bậc học THPT. Đối với việc xét về Kiến thức được chia ra hai cách xét: Xét điểm của cả quá trình học của thí sinh và Môn học được tham gia xét tuyển một cách toàn diện đối với thí sinh được tuyển vào Nhà trường, cụ thể như sau:

Tiêu chí xét tuyển vào bậc Cao đẳng của trường

Đối tượng được nộp hồ sơ để xét: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

TIÊU CHÍ

YÊU CẦU TIÊU CHÍ

MÔ TẢ

HẠNH KIỂM Xếp loại Khá trở lên ở tất cả các học kỳ năm lớp 10, 11, HK1 năm 12. (05 học kỳ)

A

KIẾN THỨC

1) Điểm học xét tuyển

Điểm trung bình cộng của Trung bình cuối năm học lớp 10, 11, HK1 12: Đạt 5.5 trở lên.

2) Điểm môn xét tuyển

Điểm trung bình cộng của Trung bình cuối năm học lớp 10, 11, HK1 12 đối với tổng 2 Môn xét: Đạt 5.5 trở lên

(Điểm mục 1 và 2 đã tính điểm ưu tiên)

Nhóm 1

-Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử;

-Công nghệ kỹ thuật xây dựng;

-Công nghệ thông tin;

-Kế toán;

-Marketing;

-Bảo hiểm.

Môn xét nhóm 1: Toán và Vật Lý.

Nhóm 2

-Việt Nam học;

-Quản trị Văn phòng.

Môn xét nhóm 2: Văn và Lịch Sử.

B

B=[Tbcn10+ Tbcn11+ Tbk112]: 3 +ĐƯT≥ 5.5

C

C=[Tbm1(3năm)+Tbm2 (3 năm)]: 2+ĐƯT ≥ 5.5

(L.12 xét Tbm1,2 HK1)

XÉT TUYỂN A, B, C:Phải đạt theo yêu cầu tiêu chí.

B+C: Là tổng điểm tham gia xét tuyển từ điểm cao cho đến điểm xét đủ chỉ tiêu.

A: Đạt theo tiêu chí

B ≥ 5.5 và C ≥ 5.5

B+C ≥ 11.0 (ngưỡng tối thiểu)

Trường ĐH Duy Tân

Phương thức tuyển sinh:

Trường Đại học Duy Tân không tổ chức thi tuyển, chỉ tổ chức xét tuyển. Trường Đại học Duy Tân (sau đây gọi tắt là nhà trường) kết hợp 2 hình thức xét tuyển: Xét tuyển theo kỳ thi 3 chung của Bộ GD-ĐT và xét tuyển theo tiêu chí riêng của nhà trường:

1) Xét tuyển theo kỳ thi 3 chung: Xét tuyển dựa vào kết quả thi đại học, cao đẳng hệ chính quy theo đề thi chung của Bộ GD-ĐT;

2) Xét tuyển theo tiêu chí riêng của nhà trường: Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT dựa vào kết quả học tập bậc trung học phổ thông.

Nguồn tuyển sinh: thí sinh trong cả nước

Xét tuyển theo kỳ thi 3 chung

1.1.1. Tiêu chí xét tuyển: Việc xét tuyển sinh dựa vào các tiêu chí sau:

a) Thí sinh thi đại học, cao đẳng hệ chính quy theo đề thi chung của Bộ GD-ĐT;

b) Kết quả thi từ điểm sàn trở lên tương ứng với từng khối thi bậc đại học, cao đẳng, không có môn nào bị điểm 0;

c) Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh theo quy định hiện hành theo đối tượng và khu vực;

d) Thí sinh nộp hồ sơ, lệ phí đăng ký xét tuyển theo quy định của Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD-ĐT;

e) Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh được xác định, kết quả thi của thí sinh và chính sách ưu tiên, trường xét trúng tuyển vào các ngành đào tạo của trường

Trường Đại học Duy Tân xét tuyển theo kỳ thi 3 chung dự kiến 80% chỉ tiêu.

Xét tuyển theo tiêu chí riêng của nhà trường: Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT dựa vào kết quả học tập bậc THPT.

Các ngành xét tuyển sinh riêng:

– Bậc Đại học có 4 ngành sau:

Ngành học

Mã ngành/Chuyên ngành

Khối thi

1-Ngành Kiến trúc có các chuyên ngành: D580102
+ Kiến trúc Công trình

107

V,V1

+ Kiến trúc Công trình chuẩn CSU (Cal Poly)

107

CSU

V,V1

+ Kiến trúc Nội thất

108

V,V2

2- Ngành Văn học có chuyên ngành: D220330
+ Văn – Báo chí

601

C,D

3-Ngành Việt Nam học D220113

C,D

4-Ngành Quan hệ Quốc tế có chuyên ngành D310206
+ Quan hệ Quốc tế

608

C,D

– Bậc Cao đẳng có 2 ngành sau:

Ngành học

Mã ngành

Khối thi

1- Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

C510406

A,A1,B

2- Văn hóa Du lịch

C220113

C,D

 

 

Tiêu chí xét tuyển:

Việc xét tuyển sinh dựa vào các tiêu chí sau:

a) Đối với bậc đại học:

a1)Ngành Kiến trúc:

– Đối với khối V: Tổng điểm trung bình các môn học Vật Lý và môn Toán năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ I lớp 12 (5 học kỳ) của thí sinh đạt từ 12.0 điểm trở lên.

– Đối với khối V1: Tổng điểm trung bình các môn học Văn và môn Toán năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ I lớp 12 (5 học kỳ) của thí sinh đạt từ 11.5 điểm trở lên.

– Xét tuyển môn Vẽ mỹ thuật (kết quả thi của các Trường Đại học có tổ chức thi tuyển).

– Điểm xét tuyển = Điểm TB môn Toán + Điểm TB môn Vật lý + Vẽ mỹ thuật*2

Và:

-Điểm xét tuyển = Điểm TB môn Toán + Điểm TB môn Văn + Vẽ mỹ thuật*2

a2)Đối với các ngành Văn học, Việt Nam học và Quan hệ quốc tế

– Hình thức xét tuyển: Xét tuyển theo học bạ THPT

– Điều kiện cần:

+ Tốt nghiệp THPT;

+ Tổng điểm trung bình các môn học theo khối thi đã đăng ký năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ I lớp 12 (5 học kỳ) của thí sinh đạt từ 18 điểm trở lên.

– Tiêu chí xét tuyển: Lấy chỉ tiêu từ trên xuống theo tổng điểm trung bình ba môn học theo học bạ THPT của khối thi đăng ký tương ứng(5 học kỳ tính đến học kỳ 1 lớp 12)

b) Đối với bậc cao đẳng:

– Hình thức xét tuyển: Xét tuyển theo học bạ THPT

– Điều kiện cần:

+ Tốt nghiệp THPT

+ Tổng điểm trung bình các môn học theo khối thi đã đăng ký năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ I lớp 12 (5 học kỳ) của thí sinh đạt từ 16,5 điểm trở lên.

– Tiêu chí xét tuyển: Lấy chỉ tiêu từ trên xuống theo tổng điểm trung bình ba môn học theo học bạ THPT của khối thi đăng ký tương ứng (5 học kỳ tính đến học kỳ 1 lớp 12)

Chỉ tiêu xét tuyển:

Trường Đại học Duy Tân xét tuyển theo tiêu chí riêng của nhà trường dự kiến 20% chỉ tiêu.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *