Search
24 Tháng năm, 2018, 17:14
  • :
  • :

Đề thi & Đáp án kỳ thi tuyển sinh ĐH – CĐ năm 2009

Trung tâm luyn thi và Bi dưỡng Văn hóa Thăng Long xin thông báo Đ thi & Đáp án kỳ tuyn sinh ĐH, CĐ năm 2011

KHI A:

Môn Toán

Đề thi Chi tiết
Đáp án Chi tiết

 

Môn Lý

Đề thi Mã 135 ;Mã 257; Mã 486; M629; M742; M915
Đáp án Chi tiết

 

Môn Hóa

Đề thi M175; M327; M438; M596; M742; M915
Đáp án Chi tiết

 

KHI B:

Môn Toán

Đề thi Chi tiết
Đáp án Chi tiết

 

Môn Hóa

Đề thi M148; M269; M475M637; ; ;
Đáp án Chi tiết

 

Môn Sinh

Đề thi M297; M378; M462; M513; M754; M827
Đáp án Chi tiết

 

KHI C:

Môn Văn

Đề thi Chi tiết
Đáp án Chi tiết

 

Môn S

Đề thi Chi tiết
Đáp án Chi tiết

 

Môn Đa

Đề thi Chi tiết
Đáp án Chi tiết

 

KHI D:

Môn Toán

Đề thi Chi tiết
Đáp án Chi tiết

 

Môn Văn

Đề thi Chi tiết
Đáp án Chi tiết

 

Môn Ngoi Ng

Tiếng Anh:

Đề thi M174; M318; M469; M583; M635; M957
Đáp án Chi tiếtLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *