Search
19 Tháng tám, 2018, 22:16
  • :
  • :

Đề thi & Đáp án kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2007

Trung tâm luyện thi và Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long xin thông báo Đề thi & Đáp án kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2007 

 KHỐI A:

 

Môn Toán

 Đề thi  Chi tiết
 Đáp án  Chi tiết

 

Môn Lý

 Đề thi  Mã 128, Mã 230, Mã 319Mã 457, Mã 761, Mã 905
 Đáp án  Chi tiết

 

Môn Hóa

 Đề thi  Mã 182, Mã 429, Mã 537Mã 748, Mã 863, Mã 930
 Đáp án  Chi tiết

 

KHỐI B:

 Môn Toán

 Đề thi  Chi tiết
 Đáp án  Chi tiết

 

Môn Hóa

 Đề thi  Mã 285, Mã 362, Mã 503Mã 629, Mã 817, Mã 948
 Đáp án  Chi tiết

 

Môn Sinh

 Đề thi  Mã 152, Mã 209, Mã 418Mã 546, Mã 893, Mã 927
 Đáp án  Chi tiết

 

KHỐI C:

 Môn Văn

 Đề thi  Chi tiết
 Đáp án  Chi tiết

 

Môn Sử

 Đề thi  Chi tiết
 Đáp án  Chi tiết

 

Môn Địa

 Đề thi  Chi tiết
 Đáp án  Chi tiết

 

KHỐI D:

 Môn Toán

 Đề thi  Chi tiết
 Đáp án  Chi tiết

 

Môn Văn

 Đề thi  Chi tiết
 Đáp án  Chi tiết

Môn Ngoại Ngữ

Tiếng Anh:

 Đề thi  Mã 254, Mã 361, Mã 598Mã 732, Mã 840, Mã 985
 Đáp án  Chi tiết

 

Tiếng Pháp:

 Đề thi  Mã 139, Mã 451, Mã 618Mã 618, Mã 724, Mã 843
 Đáp án  Chi tiết

 

Tiếng Nga:

 Đề thi  Mã 123, Mã 258, Mã 549Mã 684, Mã 867, Mã 931
 Đáp án  Chi tiết

 
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *