Search
27 Tháng năm, 2018, 15:36
  • :
  • :

Đề thi & Đáp án kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2008

Trung tâm luyện thi và Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long xin thông báo Đề thi & Đáp án kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2008

KHỐI A:

 

Môn Toán

Đề thi Chi tiết
Đáp án Chi tiết

 

Môn Lý

Đề thi Mã 128, Mã 230, Mã 319,Mã 457, Mã 761, Mã 905
Đáp án Chi tiết

 

Môn Hóa

Đề thi Mã 263, Mã 329, Mã 518,Mã 605, Mã 794, Mã 931
Đáp án Chi tiết

 

KHỐI B:

Môn Toán

Đề thi Chi tiết
Đáp án Chi tiết

 

Môn Hóa

Đề thi Mã 195, Mã 268, Mã 371,Mã 402, Mã 659, Mã 836
Đáp án Chi tiết

 

Môn Sinh

Đề thi Mã 253, Mã 379, Mã 461,Mã 502, Mã 742, Mã 980
Đáp án Chi tiết

 

KHỐI C:

Môn Văn

Đề thi Chi tiết
Đáp án Chi tiết

 

Môn Sử

Đề thi Chi tiết
Đáp án Chi tiết

 

Môn Địa

Đề thi Chi tiết
Đáp án Chi tiết

 

KHỐI D:

Môn Toán

Đề thi Chi tiết
Đáp án Chi tiết

 

Môn Văn

Đề thi Chi tiết
Đáp án Chi tiết

Môn Ngoại Ngữ

Tiếng Anh:

Đề thi Mã 105, Mã 342, Mã 589,Mã 613, Mã 846, Mã 978
Đáp án Chi tiết

 

Tiếng Pháp:

Đề thi Mã 160, Mã 214, Mã 376,Mã 489, Mã 523, Mã 968
Đáp án Chi tiết

 

Tiếng Nga:

Đề thi Mã 246, Mã 317, Mã 405,Mã 563, Mã 618, Mã 754
Đáp án Chi tiết

 

Tiếng Đức:

Đề thi Mã 248, Mã 312, Mã 653,

Mã 653, Mã 720, Mã 936

Đáp án Chi tiết

 

Tiếng Nhật:

Đề thi Mã 130, Mã 235, Mã 314,

Mã 423, Mã 691, Mã 976

Đáp án  Chi tiết

 

Tiếng Trung:

Đề thi Mã 298, Mã 357, Mã 413,

Mã 602, Mã 864, Mã 971

Đáp án  Chi tiết

 
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *