Search
24 Tháng năm, 2018, 17:32
  • :
  • :

Đề thi & Đáp án kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2010

Trung tâm luyn thi và Bi dưỡng Văn hóa Thăng Long xin thông báo Đ thi & Đáp án kỳ tuyn sinh ĐH, CĐ năm 2010

KHI A:

Môn Toán

Đề thi Chi tiết
Đáp án Chi tiết

 

Môn Lý

Đề thi Mã 136, Mã 357, Mã 485, Mã 642, Mã 716, Mã 927
Đáp án Chi tiết

 

Môn Hóa

Đề thi Mã 253, Mã 419, Mã 596, Mã 684 , Mã 728, Mã 815
Đáp án Chi tiết

 

KHI B:

Môn Toán

Đề thi Chi tiết
Đáp án Chi tiết

 

Môn Hóa

Đề thi Mã 174, Mã 268, Mã 395, Mã 519, Mã 641, Mã 937
Đáp án Chi tiết

 

Môn Sinh

Đề thi Mã 381, Mã 473, Mã 615, Mã 724, Mã 826, Mã 958
Đáp án Chi tiết

 

KHI C:

Môn Văn

Đề thi Chi tiết
Đáp án Chi tiết

 

Môn S

Đề thi Chi tiết
Đáp án Chi tiết

 

Môn Đa

Đề thi Chi tiết
Đáp án Chi tiết

 

KHI D:

Môn Toán

Đề thi Chi tiết
Đáp án Chi tiết

 

Môn Văn

Đề thi Chi tiết
Đáp án Chi tiết

 

Môn Ngoi Ng

Tiếng Anh:

Đề thi Mã 184, Mã 358, Mã 461, Mã 529, Mã 693, Mã 857
Đáp án Chi tiết

 

Tiếng Pháp:

Đề thi Mã 147, Mã 395, Mã 584, Mã 651, Mã 725, Mã 946
Đáp án Chi tiết

 
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *