Search
26 Tháng sáu, 2019, 15:31
  • :
  • :

Đề thi và gợi ý giải môn Hóa học kỳ thi THPT quốc gia 2015

Khoảng 459.000 thí sinh vừa hoàn thành bài thi trắc nghiệm môn Hóa với thời gian 90 phút. Mời bạn đọc tham khảo đề thi và gợi ý làm bài môn Hóa học kỳ thi THPT quốc gia 2015
1.D 2.B 3.C 4.D 5.C 6.B
7.D 8.D 9.A 10.C 11.D 12.B
13.D 14.B 15.A 16.B 17.D 18.D
19.A 20.A 21.B 22.B 23.C 24.B
25.D 26.A 27.B 28.C 29.B 30.C
31.D 32.A 33.C 34.A 35.C 36.A
37.B 38.A 39.D 40.A 41.D 42.B
43.A 44.A 45.C 46.C 47.A 48.C
49.A 50.C