Search
21 Tháng bảy, 2018, 19:28
  • :
  • :

Đề xuất phương án tuyển sinh TCCN năm 2014

Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường ĐH, CĐ có đào tạo TCCN trực thuộc Bộ báo cáo kết quả công tác tuyển sinh TCCN năm 2013 và kế hoạch tuyển sinh năm 2014.

Đề xuất phương án tuyển sinh TCCN năm 2014
Theo đó, báo cáo kết quả công tác tuyển sinh năm 2013 cần nêu rõ tổng chỉ tiêu thực tế được thông báo, số lượng thí sinh trúng tuyển, số lượng thí sinh nhập học. Số liệu thống kê trong báo cáo phải chính xác và điền đầy đủ nội dung các ô theo quy định, nội dung nào không có số liệu thì ô đó để trống, không cắt bớt, sửa đổi cấu trúc của biểu mẫu.

Đồng thời, đề nghị các trường phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai công tác tuyển sinh TCCN và đề xuất, kiến nghị với Bộ GD&ĐT về Quy chế tuyển sinh cũng như các văn bản hướng dẫn công tác tuyển sinh TCCN.

Bên cạnh đó, các trường cần nêu rõ dự kiến kế hoạch tuyển sinh TCCN năm 2014, trong đó có chỉ dự kiến kế hoạch tuyển sinh TCCN năm 2014 đối với các ngành học đã được phê duyệt mở ngành đào tạo (tính đến thời điểm báo cáo).

Báo cáo gửi theo đường công văn về Bộ GD&ĐT trước ngày 15/12/2013
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *