Search
23 Tháng tư, 2019, 01:25
  • :
  • :

Điểm chuẩn ĐH Báo chí và Tuyên truyền

Học viện Báo chí và Tuyên truyền vừa thông báo điểm trúng tuyển và chỉ tiêu xét tuyển NV2. Trong đó, điểm chuẩn khối C cao nhất là 21,5 thấp nhất là 15; khối D cao nhất là 19 và thấp nhất là 15.

Năm nay, trường dành 90 chỉ tiêu NV2 khối C và 40 chỉ tiêu NV2 khối D. Ở khối C, khoa Lịch sử Đảng (5 chỉ tiêu) lấy điểm từ 20 trở lên; Quản lý văn hóa – tư tưởng (20 chỉ tiêu), Quản lý xã hội (10 chỉ tiêu), Giáo dục chính trị (15 chỉ tiêu) lấy điểm từ 19,5; Chính trị học (15 chỉ tiêu), Tư tưởng Hồ Chí Minh (10 chỉ tiêu) lấy điểm 19 trở lên; Chủ nghĩa xã hội khoa học (15 chỉ tiêu) lấy từ 18 điểm.

Còn ở khối D1, khoa Biên dịch tiếng Anh (5 chỉ tiêu), Báo in (5 chỉ tiêu) lấy điểm từ 20,5; Quay phim truyền hình (5 chỉ tiêu), Thông tin đối ngoại (5 chỉ tiêu), Quan hệ quốc tế (5 chỉ tiêu) lấy điểm 19,5 trở lên; Triết học Mác-Lênin (15 chỉ tiêu) lấy 18,5 điểm trở lên.

Dưới đây là mức điểm trúng tuyển dành cho học sinh phổ thông KV3.

TT Tên ngành Mã ngành Khối C Khối D1
1 Xã hội học 521 18,5 17
2 Triết học Mác Lênin 524 15,5 15
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học 525 15
4 Kinh tế chính trị 526 19,5 17,5
5 Quản lý kinh tế 527 21,5 17,5
6 Lịch sử Đảng 528 18,5
7 Xây dựng Đảng & Chính quyền nhà nước 529 17,5
8 Quản lý văn hóa tư tưởng 530 16
9 Chính trị học 531 16
10 Quản lý xã hội 532 16
11 Tư tưởng Hồ Chí Minh 533 16
12 Giáo dục chính trị 534 18
13 Văn hóa học 535 17 16
14 Xuất bản 601 17 16
15 Báo in 602 21 17
16 Báo ảnh 603 21,5 17
17 Báo phát thanh 604 20 17,5
18 Báo truyền hình 605 21,5 18,5
19 Quay phim truyền hình 606 17,5 16
20 Báo mạng điện tử 607 21,5 17,5
21 Thông tin đối ngoại 608 18 17
22 Quan hệ quốc tế 611 18 17
23 Quan hệ công chúng 609 21,5 18,5
24 Quảng cáo 610 21,5 19
25 Biên dịch tiếng Anh 751 19Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *