Search
23 Tháng bảy, 2018, 00:01
  • :
  • :

ĐH Bách khoa Hà Nội cho thí sinh điều chỉnh nguyện vọng ngành đã đăng ký

Thông tin từ Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, tuyển sinh 2014, trường cho phép thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng ngành đã đăng ký trong hồ sơ đăng ký dự thi (nguyện vọng 1).

2_DNZX.jpg

Ngoài việc, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng ngành đã đăng ký trong hồ sơ ĐKDT (nguyện vọng 1), thí sinh được đăng ký nguyện vọng bổ sung để được trường xét tuyển theo những nguyện vọng bổ sung khi thí sinh không đạt điểm trúng tuyển NV1.

Thời gian được điều chỉnh nguyện vọng ngành và đăng ký nguyện vọng bổ sung: từ nay đến 11 giờ ngày 30/6/2014. Sau thời gian trên, Trường không chấp nhận bất cứ yêu cầu nào về điều chỉnh nguyện vọng 1 và đăng ký nguyện vọng bổ sung.

Nhà trường cũng lưu ý: Một số thí sinh không được hưởng ưu tiên đối tượng và ưu tiên khu vực theo hộ khẩu thường trú như đăng ký trong hồ sơ ĐKDT là do không có đủ giấy tờ minh chứng kèm theo hồ sơ. Trường sẽ bổ sung ưu tiên đối tượng, khu vực cho thí sinh gửi giấy tờ minh chứng đầy đủ về Phòng Đào tạo Đại học trước ngày thi tuyển sinh.

Thí sinh quên mật khẩu đăng nhập tài khoản phải cung cấp mã thí sinh và số điện thoại qua kênh Tư vấn tuyển sinh 2014 trên trang ts.hust.edu.vn để Ban tư vấn hướng dẫn cách thức nhận lại mật khẩu.

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã gửi Giấy báo dự thi cho thí sinh về Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố. Thí sinh nhận Giấy báo dự thi tại nơi đã nộp hồ sơ ĐKDT.

Phòng Đào tạo Đại học trả Giấy báo dự thi cho thí sinh nộp hồ sơ tại Trường từ ngày 9/6/2014. Thí sinh đến nhận giấy báo dự thi phải mang theo phiếu số 2. Nhà trường gửi cho thí sinh Giấy báo dự thi có dấu trường nhằm tạo thuận lợi cho thí sinh được giảm giá vé tàu đi lại trong kỳ thi theo quy định.

Bên cạnh đó, thí sinh đạt sơ tuyển đã nộp hồ sơ đăng ký dự thi vào Đại học Bách khoa Hà Nội, được bổ sung, sửa sai thông tin đăng ký dự thi như thông tin thí sinh tự bổ sung, chỉnh sửa: số CMND, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ liên hệ.

Các thông tin trên là cần thiết để Trường liên lạc và gửi thông tin đến thí sinh. Thông tin thí sinh đề nghị Trường sửa sai: Họ và tên, ngày sinh, ưu tiên đối tượng, khu vực,…

Thời gian chỉnh sửa và gửi đề nghị sửa thông tin: Từ ngày 1/6/2014 đến 11 giờ ngày 15/6/2014.

Thông tin thí sinh đề nghị sửa đổi sẽ được trường xử lý sau ngày 15/6, thông báo kết quả trên trang tuyển sinh và gửi qua email cho thí sinh.

Thông tin về sửa sai hồ sơ và thay đổi nguyện vọng. Thí sinh xem tại:http://ts.hust.edu.vn/