Search
22 Tháng bảy, 2018, 21:48
  • :
  • :

ĐH Công nghệ Thông tin, ĐH Kinh tế Luật công bố điểm chuẩn

Trường ĐH Công nghệ thông tin và ĐH Kinh tế Luật (thuộc ĐH Quốc gia TPHCM) vừa công bố điểm trúng tuyển NV1 năm 2013.

Theo công bố của trường ĐH Kinh tế Luật, trường này sẽ xét tuyển thêm 100 chỉ tiêu nguyện vọng bổ sung cho phân ngành Tài chính  – Ngân hàng.Điểm chuẩn NV1 của các ngành như sau:

TT

NGÀNH

ĐIỂM CHUẨN KHỐI A, A1

ĐIỂM CHUẨN  KHỐI D1

1

Kinh tế học

24.0

24.0

2

Kinh tế đối ngoại

30.0

30.0

3

Kinh tế và quản lý Công

27.0

28.0

4

Tài chính – Ngân hàng

24.0

24.0

5

Kế toán

29.5

29.5

6

Hệ thống thông tin quản lý

24.0

24.0

7

Quản trị kinh doanh

26.5

26.5

8

Kinh doanh quốc tế

31.5

31.5

9

Kiểm toán

29.0

29.0

10

Luật Kinh doanh

28.5

28.0

11

Luật Thương mại quốc tế

28.5

28.0

12

Luật Dân sự

28.5

28.0

13

Luật Tài chính – Ngân hàng – Chứng khoán

28.5

28.0

Điểm chuẩn trên là dành cho HSPT, khu vực 3. Điểm chênh lệch giữa các khu vực là 0,5 điểm; giữa các nhóm đối tượng ưu tiên là 1 điểm. Điểm chuẩn được xây dựng là điểm tổng 3 môn đã nhân hệ số 2 cho môn Toán.

Ngành được đăng ký nguyện vọng (NV) phân ngành và chỉ tiêu

STT

NGÀNH ĐƯỢC ĐĂNG KÝ NV PHÂN NGÀNH

ĐIỂM NỘP ĐƠN XÉT TUYỂN NV PHÂN NGÀNH (*)

CHỈ TIÊU

KHỐI TUYỂN

1

Tài chính – Ngân hàng

24 (**)

100

A, A1, D1

Lưu ý, (*) thí sinh nộp đơn xin xét tuyển NV phân ngành là các thí sinh dự thi vào trường ĐH Kinh tế – Luật có điểm tổng 3 môn chưa nhân hệ số lớn hơn hoặc bằng điểm sàn do Bộ GD-ĐT công bố và không trúng tuyển theo mức điểm chuẩn dự kiến. (**) Điểm tổng 3 môn đã nhân hệ số hai cho môn Toán.

Trong khi đó, Trường ĐH Công nghệ thông tin không xét thêm nguyện vọng bổ sung. Điểm chuẩn cụ thể từng ngành như sau:

Điểm chuẩn trúng tuyển khối A, A1 đối với học sinh phổ thông, khu vực 3:

MÃ NGÀNH

TÊN NGÀNH

ĐIỂM CHUẨN

(đã nhân hệ số 2 môn Toán)

D480101

Khoa học máy tính

24.5

D480102

Mạng máy tính và TT

25.0

D480103

Kỹ thuật phần mềm

27.5

D480104

Hệ thống thông tin

24.5

D480201

Công nghệ Thông tin

24.5

D520214

Kỹ thuật máy tính

24.5

 

Điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng phân ngành khối A, A1 đối với học sinh phổ thông, khu vực 3:

MÃ NGÀNH

TÊN NGÀNH

ĐIỂM CHUẨN

(đã nhân hệ số 2 môn Toán)

D480101

Khoa học máy tính

24.5

D480104

Hệ thống thông tin

24.5

D480201

Công nghệ Thông tin

24.5

D520214

Kỹ thuật máy tính

24.5

Các thí sinh trúng tuyển nhưng chưa đăng ký nguyện vọng phân ngành, Trường sẽ xét tuyển vào Ngành Hệ thống thông tin. Khi làm thủ tục nhập học, thí sinh nộp bổ sung Đơn đăng ký nguyện vọng phân ngành.Việc xét tuyển các thí sinh thi liên thông cũng áp dụng điểm chuẩn trúng tuyển như trên.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *