Search
16 Tháng bảy, 2018, 04:55
  • :
  • :

ĐH Đại Nam và Phan Châu Trinh công bố đề án tuyển sinh mới

Hai trường này đều có những phương thức tuyển sinh kết hợp ba chung và hình thức tuyển sinh mới riêng của trường.

ĐH Đại Nam

Trường Đại học Đại Nam thực hiện hai phương thức tuyển sinh như sau:

Theo hình thức ba chung và kết hợp xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT.

Các ngành thực hiện theo hình thức ba chung:

Trường Đại học Đại Nam dự kiến dành 600 chỉ tiêu (500 chỉ tiêu đại học và 100 chỉ tiêu cao đẳng) để xét tuyển dựa vào kết quả thi đại học, cao đẳng hệ chính quy theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

ĐH Đại Nam và Phan Châu Trinh công bố đề án tuyển sinh mới

Xét tuyển theo hình thức riêng các ngành như sau:

ĐH Đại Nam và Phan Châu Trinh công bố đề án tuyển sinh mới

Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT dựa vào kết quả học tập bậc trung học phổ thông.

Điều kiện: Tổng điểm ba môn theo khối thi của học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 10; học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 (05 học kỳ) đạt 90,0 điểm trở lên.

– Hạnh kiểm lớp 12 xếp loại Khá trở lên.

Trường Đại học Đại Nam dự kiến dành 800 chỉ tiêu (700 chỉ tiêu đại học và 100 chỉ tiêu cao đẳng) để xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT dựa vào kết quả học tập bậc trung học phổ thông với các ngành sau:

ĐH Phan Chu Trinh (Đà Nẵng)

Trường Đại học Phan Châu Trinh cũng sử dụng 2 hình thức tuyển sinh: Xét tuyển theo kỳ thi 3 chung (30% chỉ tiêu) và xét tuyển theo tiêu chí riêng của Nhà trường (70% chỉ tiêu).

Nhà trường dành 30% chỉ tiêu để xét tuyển theo kết quả thi tuyển sinh theo kỳ thi 3 chung do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Phương thức xét tuyển theo quy chế tuyển sinh riêng của trường các ngành như sau:

ĐH Đại Nam và Phan Châu Trinh công bố đề án tuyển sinh mới

Nhà trường xét tuyển trên cơ sở kiến thức và đạo đức của thí sinh trong suốt 3 năm học trung học phổ thông (THPT), đồng thời đánh giá năng lực và kiến thức xã hội/kiến thức ngành của thí sinh thông qua bài kiểm tra kỹ năng viết & năng lực tư duy, gồm 3 tiêu chí: (1) Tiêu chí 1: về kiến thức; (2) Tiêu chí 2: về đạo đức; (3) Tiêu chí 3: về năng lực.

​Theo TTVN

Xem chi tiết tại: Việt Giải Trí với bài viết ĐH Đại Nam và Phan Châu Trinh công bố đề án tuyển sinh mới
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *