Search
20 Tháng bảy, 2018, 08:43
  • :
  • :

ĐH Đồng Tháp tiếp tục nhận hồ sơ NV2

ĐH Đồng Tháp tiếp tục nhận hồ sơ NV2 – Trường ĐH Đồng Tháp cho biết sẽ tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển NV2 các ngành đào tạo ĐH và CĐ cho đến ngày 30/9/2012.

Cụ thể ngành tuyển, chỉ tiêu NV2:

Tên ngành đào tạo

Mãngành Khốithi Chỉ tiêu Mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT
 Đào tạo trình độ đại học        
1. Giáo dục Mầm non D140201 M    
2. Giáo dục Tiểu học D140202 A,A1,B,C,D1 32 13,0;13,0;14,0;14,5;13,5
3. Giáo dục Chính trị D140205 C,D1 30 14,5; 13,5
4. Giáo dục Thể chất D140206 T 5 21,0
5. Sư phạm Toán học D140209 A,A1 12 13,0
6. Sư phạm Hóa học D140212 A 35 13,0
7. Sư phạm Ngữ văn D140217 C 11 14,5
8. Sư phạm Lịch sử D140218 C 25 14,5
9. Sư phạm Âm nhạc D140221 N 7 18,5
10. Sư phạm Mỹ thuật D140222 H 20 13,0
11. Sư phạm Tiếng Anh D140231 D1 3 17,0
12. Việt Nam học (Văn hóa du lịch) D220113 C,D1 52 14,5; 13,5
13. Quản trị kinh doanh D340101 A,A1,D1 96 13,0; 13,0; 13,5
14. Tài chính – Ngân hàng D340201 A,A1D1 47 13,0; 13,0; 13,5
15. Kế toán D340301 A,A1,D1 40 13,0; 13,0; 13,5
16. Khoa học môi trường D440301 B 61 14,0
17. Nuôi trồng thủy sản D620301 A,A1,B 28 13,0; 13,0; 14,0
18. Công tác xã hội D760101 C,D1 31 14,5; 13,5
19. Quản lý đất đai D850103 A,,A1,B 62 13,0; 13,0; 14,0
Tổng     597  
Đào tạo trình độ cao đẳng        
1. Giáo dục Mầm non C140201 M 18 10,0
2. Giáo dục Tiểu học C140202 A,A1,B,C,D1    
3. Giáo dục Thể chất C140206 T 6 16,0
4. Sư phạm Toán học C140209 A,A1 8 10,0
5. Sư phạm Tin học C140210 A,A1 37 10,0
6. Sư phạm Vật lý C140211 A,A1 31 10,0
7. Sư phạm Hóa học C140212 A 29 10,0
8. Sư phạm Sinh học C140213 B 32 11,0
9. Sư phạm Ngữ văn C140217 C 13 11,5
10. Sư phạm Lịch sử C140218 C 38 11,5
11. Sư phạm Địa lý C140219 A,A1,C 34 10,0;10,0;11,5
12. Sư phạm Âm nhạc C140221 N 16 13,5
13. Sư phạm Mỹ thuật C140222 H 32 10,0
14. Tiếng Anh C220201 D1 37 10,5
15. Tin học ứng dụng C480202 A,A1 67 10,0
Tổng     398  
           

 Hồ sơ gồm: Giấy chứng nhận kết quả thi tuyển sinh ĐH, CĐ chính quy năm 2012; 1 phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ người nhận; lệ phí 15.000 đồng/hồ sơ.

Thời gian nhận hồ sơ đến ngày 30/9/2012. Thí sinh có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại trường hoặc gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ: Phòng Khảo thí và BĐCLĐT- Trường ĐH Đồng Tháp, Số 783 Phạm Hữu Lầu, phường 6, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. ĐT: 0673 882 258.

nguon: dantri
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *