Search
20 Tháng bảy, 2018, 09:01
  • :
  • :

ĐH Dược HN công bố điểm tuyển sinh 2012

(Luyện thi Thăng Long) – ĐH Dược Hà Nội vừa công bố điểm thi. Năm nay trường có 3 khủ khoa đạt 29,0 điểm (trong đó có hai thí sinh làm tròn từ 28,75). Các thủ khoa của trường lần lượt là Nguyễn Thành Long, SBD 3727; Lê Đức Duẩn, SBD 362 và Doãn Trung San, SBD 2344.

Điểm của thủ khoa của Nguyễn Thành Long lần lượt là 9,5; 9,75 và 9,5; Lê Đức Duẩn là 9,75; 9,5 và 9,75 và Doãn Trung San là 9,25; 9,5; 10. Trường cũng có 3 á khoa cùng đạt 28,5 (cũng có hai thí sinh làm tròn từ 28,25)

Theo thống kê điểm thi thì ở môn Toán có 2 điểm 10, 198 TS đạt từ 9 điểm trở lên. Môn Lý có 2 điểm 10, 115 TS có điểm từ 9 trở lên. Đối với môn Hóa có 3 điểm 10 và 180 TS đạt điểm 9 trở lên. Tính theo tổng 3 điểm 3 môn thi thì có 729 TS đạt từ 22 điểm trở lên. Tuy nhiên nếu tính tổng điểm bao gồm điểm ba môn thi, điểm ưu tiên và điểm khu vực thì con số này là lên đến 829 TS.

Số TS tính tổng điểm đã có ưu tiên đạt từ 23,0 trở lên là 737, từ 23,5 trở lên là 681 và từ 24,0 trở lên là 626. Số thí sinh đạt 24,5 trở lên là 560.

Với chỉ tiêu ĐH năm nay là 600 thì để trúng tuyển vào ĐH Dược Hà Nội cần phải đạt ít nhất là 24,0 trở lên.

nguon: dantri
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *