Search
20 Tháng hai, 2019, 19:05
  • :
  • :

ĐH Giao thông vận tải TP HCM

ĐH Giao thông vận tải TP HCM dành 527 chỉ tiêu NV2 cho hệ đại học và 350 cho hệ cao đẳng. Ngành Xây dựng cầu đường và Xây dựng dân dụng và công nghiệp lấy điểm cao nhất (17 điểm).

Ngành học Mã ngành Điểm chuẩn NV1 Chỉ tiêu NV2 Điểm xét NV2
Điều khiển tàu biển 101 13,0 26 13
Khai thác máy tàu thủy 102 13,0 130 13
Điện và tự động tàu thủy 103 13,5 61 13.5
Điện tử viễn thông 104 15,0
Tự động hóa công nghiệp 105 13,5 18 13.5
Điện công nghiệp 106 14,0
Thiết kế thân tàu thủy 107 13,5 30 13.5
Cơ giới hóa xếp dỡ 108 13,5 55 13.5
Xây dựng công trình thủy 109 13,5 48 13.5
Xây dựng cầu đường 111 17,0
Công nghệ thông tin 112 13,5
Cơ khí ô tô 113 14,5
Máy xây dựng 114 13,5 67 13.5
Mạng máy tính 115 13,5 56 13.5
Xây dựng dân dụng và công nghiệp 116 17,0
Quy hoạch giao thông 117 13,5 29 13.5
Công nghệ đóng tàu 118 13,5 09 13.5
Thiết bị năng lượng tàu thủy 119 13,5 55 13.5
Xây dựng đường sắt – Metro 120 13,5 43 13.5
Kinh tế vận tải biển 401 15,0
Kinh tế xây dựng 402 16,0
Quản trị logistic và vận tải đa phương thức 403 14,5
Hệ cao đẳng
Điều khiển tàu biển C65 10.0 70 10
Khai thác máy tàu thủy C66 10.0 80 10
Công nghệ thông tin C67 10.0 80 10
Cơ khí ô tô C68 10.0 70 10
Kinh tế vận tải biển C69 10.0 50 10Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *