Search
23 Tháng năm, 2018, 05:32
  • :
  • :

ĐH Hồng Đức giành hơn 1.000 chỉ tiêu cho NV2 năm 2011

Do chất lượng thí sinh năm nay không cao nên điểm trúng tuyển vào ĐH Hồng Đức tương đương điểm sàn. Mặc dù vậy, để tuyển đủ chỉ tiêu, trường giành 1.010 cơ hội cho thí sinh đăng ký NV2.

Chi tiết mức điểm trúng tuyển NV1 và số lượng, mức điểm xét tuyển NV2:

TT Ngành đào tạo Mã ĐKDT Chỉ tiêu Khối Xét tuyển từ dự bị ĐH Tuyển NV1 ĐKXT NV2
Điểm Số
lượng
Điểm
ĐKXT
Số
lượng
I Bậc đại học 1,850 4 999 1010
1 Sư phạm Toán học 101 60 A 13,0 23 13,0 37
2 Sư phạm Vật lý 102 60 A 13,0 4 13,0 56
3 Sư phạm Hoá học 201 60 A 13,0 5 13,0 55
4 Sư phạm Sinh học 300 60 B 14,0 12 14,0 48
5 Sư phạm Ngữ văn 601 60 C 14,5 55 14,5 15
6 Sư phạm Lịch sử 602 60 C 14,0 15 14,0 45
7 Sư phạm Địa lý 603 60 C 14,0 15 14,0 45
8 Sư phạm Tiếng Anh 701 70 D1 17,0 15 17,0 55
9 Giáo dục Mầm non 901 120 M 13,0 183 Không tuyển
10 Giáo dục Tiểu học 900 60 D1 13,0 13 13,0 15
M 13,0 42 13,0
11 Văn học 604 70 C 14,0 6 14,0 64
12 Lịch sử (định hướng QLDT, DT) 605 60 C 14,0 5 14,0 55
13 Việt Nam học (định hướng HDDL) 606 70 C 14,0 33 14,0 33
D1 13,0 4 13,0
14 Địa lý học (định hướng QLTN-MT) 607 70 A 2 13,0 2 13,0 10
C 14,0 66 14,0
15 Xã hội học (định hướng CTXH) 608 70 C 14,0 65 14,0 10
D1 13,0 4 13,0
16 Kế toán 401 120 A 14,0 84 Không tuyển
D1 14,0 95
17 Quản trị kinh doanh 402 120 A 13,0 21 13,0 58
D1 13,0 41 13,0
18 Tài chính ngân hàng 403 120 A 2 13,0 48 13,0 29
D1 13,0 43 13,0
19 Chăn nuôi (chăn nuôi-thú y) 302 60 A 13,0 1 13,0 55
B 14,0 4 14,0
20 Nông học (Trồng trọt định hướng CNC) 305 60 A 13,0 2 13,0 44
B 14,0 14 14,0
21 Bảo vệ thực vật 304 60 A 13,0 0 13,0 53
B 14,0 7 14,0
22 Kỹ thuật công trình 107 120 A 13,0 19 13,0 101
23 Tâm lý học (định hướng QTNS) 609 60 C 14,0 41 14,0 15
D1 13,0 4 13,0
24 Công nghệ thông tin 103 120 A 13,0 8 13,0 112
II Bậc cao đẳng (xét tuyển NV2) 940 940
1 Sư phạm Toán-Tin C65 60 A 10,0 60
2 Sư phạm Lý-Thí nghiệm C77 60 A 10,0 60
3 Sư phạm Hoá-Thí nghiệm C66 60 A 10,0 60
4 Sư phạm Sinh-Thí nghiệm C67 60 B 11,0 60
5 Sư phạm Tiếng Anh C75 40 D1 10,0 40
6 Giáo dục Tiểu học C74 60 D1 10,0 60
M 10,0
7 Giáo dục Mầm non C68 120 M 10,0 120
8 Giáo dục thể chất C69 60 T 10,0 60
B 11,0
9 Quản trị kinh doanh C71 60 A 10,0 60
D1 10,0
10 Kế toán C70 120 A 10,0 120
D1 10,0
11 Công nghệ thông tin C76 60 A 10,0 60
12 Quản lý đất đai C73 60 A 10,0 60
B 11,0
13 C.nghệ kỹ thuật điện – Điện tử C72 120 A 10,0 120
III Trung cấp: xét tuyển theo
kết quả học lớp 12
200 200
1 Sư phạm Mầm non 130 130
2 Kế toán 70 70
TỔNG CỘNG ĐH, CĐ, TC 2,990 4 999 2,150

Hiệu trưởng Nguyễn Mạnh An cho biết, trường nhận đăng ký xét tuyển NV2 của thí sinh trong cả nước. Thí sinh dự thi khối B có nguyện vọng học cao đẳng Giáo dục Thể chất thì đăng ký kiểm tra năng khiếu (bật xa tại chỗ và chạy 100m) tại phòng Đào tạo, thời gian từ ngày 9/8 đến 31/8. Kiểm tra năng khiếu vào 7h ngày 4/9 tại Nhà đa năng – Cơ sở I ĐH Hồng Đức.

Thời gian nhận hồ sơ ĐKXT NV2 từ ngày 25/8-15/9.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *