Search
20 Tháng năm, 2019, 09:46
  • :
  • :

ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐHQG TP HCM)

ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐHQG TP HCM) đã công bố điểm chuẩn và điểm sàn xét tuyển NV2 vào trường. Ngành có điểm trúng tuyển cao nhất là Báo chí – tuyên truyền (20 điểm).

Điểm chuẩn dành cho học sinh phổ thông KV3, điểm chênh lệch giữa các khu vực cách nhau 0.5 điểm và 1 điểm với các đối tượng ưu tiên liền kề.

Dưới đây là điểm chuẩn chi tiết từng ngành:

Ngành học Khối thi Điểm chuẩn NV1 Điểm xét NV2 Chỉ tiêu NV2
Văn học và ngôn ngữ C, D1 14
Báo chí – Truyền thông C, D1 20
Lịch sử C, D1 14
Nhân học C, D1 14 15, 15 35, 15
Triết học A 14,5
C, D1 14/16,5 16/16,5 30/10
Địa lý A, B 14
C, D1 14,5/14
Xã hội học A, D1 14
C 15
Thư viện thông tin A 14,5
C, D1 14 15 45, 15
Giáo dục C, D1 14/14,5 15 45, 15
Lưu trữ học C, D1 14 15/15,5 30, 10
Văn hóa học C, D1 14 15 20, 10
Công tác xã hội C, D1 14
Tâm lý học B, D1 17,5
C 19
Đô thị học A, D1 14,5/14 15 15
Du lịch C, D1 19/18,5
Ngữ văn Anh D1 18
Song ngữ Nga – Anh D1, D2 14/14,5 15 35/5
Ngữ văn Pháp D1, D3 14 15 30, 10
Ngữ văn Trung Quốc D1, D4 14 15 30, 10
Ngữ văn Đức D1, D5 14/14,5 15 40
Quan hệ quốc tế D1 19
Ngữ văn Tây Ban Nha D1, D3 14,5/19 15 30
Nhật Bản học D1, D6 16,5/17
Hàn Quốc học D1 16Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *