Search
23 Tháng bảy, 2018, 01:36
  • :
  • :

ĐH Kiến trúc Đà Nẵng công bổ điểm trúng tuyển NV2 – 2011

 Ngày 16/9, Đại học Kiến trúc Đà Nẵng công bố chính thức điểm trúng tuyển NV2. Điểm trúng tuyển vào từng ngành đào tạo tại trường cụ thể như sau:

Tên ngành Khối thi Mã ngành Điểm trúng tuyển NV2
Trình độ đại học      
1. Kiến trúc V 101 20.0
2. Quy hoạch vùng và đô thị V 102 18.0
3. Kỹ thuật Công trình xây dựng A 103 13.0
4. Kỹ thuật Xây dựng Công trình giao thông A 104 13.0
5. Kỹ thuật xây dựng A, V 105 13.0; 16.0
6. Quản lý xây dựng A, V 106 13.0; 16.0
7. Thiết kế Đồ họa V, H 107 19.0; 24.0
8. Thiết kế Nội thất V, H 108 19.0; 24.0
9. Kế toán A, D 401 13.0
10. Tài chính – Ngân hàng A, D 402 13.0
11. Quản trị kinh doanh A, D 403 13.0
Trình độ cao đẳng      
1. Công nghệ Kỹ thuật Công trình xây dựng A, V C65 10.0; 13.5
2. Kế toán A, D C66 10.0
3. Tài chính – Ngân hàng A, D C67 10.0
4. Quản trị kinh doanh A, D C68 10.0

Thí sinh lưu ý, khối V, H các môn năng khiếu được nhân hệ số 2 (khối V: 01 môn, khối H: 02 môn); đối với các ngành Kiến trúc, Quy hoạch vùng và đô thị, Thiết kế đồ họa, Thiết kế Nội thất điểm môn năng khiếu khi chưa nhân hệ số của khối V phải đạt 4,0 điểm trở lên, tổng điểm 2 môn năng khiếu khối H phải đạt từ 8,5 điểm trở lên; không có môn thi nào bị điểm 0 (không).

nguon; dantri
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *