Search
26 Tháng năm, 2018, 12:01
  • :
  • :

ĐH Lao động Xã hội lấy cao nhất 19,5 điểm năm 2011

ĐH Lao động xã hội lấy điểm chuẩn khá cao ở khối C, trong khi khối A, D chỉ dao động ở mức 14,5 – 16,5. Trường có nhiều chỉ tiêu cho NV2.

Chi tiết điểm chuẩn đối với cơ sở đào tạo tại Hà Nội như sau:

Hệ đại học:

Đối với cơ sở đào tạo tại Sơn Tây:

Hệ Đại học

ĐH Lao động Xã hội còn dành chỉ tiêu NV2 cho các thí sinh nộp vào cơ sở Hà Nội và Sơn Tây.

Tại cơ sở Hà Nội:

Hệ đại học:

Hệ cao đẳng:

Hệ trung cấp chuyên nghiệp

Tại cơ sở Sơn Tây

Hệ đại học:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *