Search
23 Tháng bảy, 2018, 15:35
  • :
  • :

ĐH Mở TPHCM, ĐH Văn hóa TPHCM công bố điểm chuẩn

Trường ĐH Mở và ĐH Văn hóa TPHCM đã thông báo điểm chuẩn trúng tuyển năm 2013. Theo đó, ĐH Văn hóa TPHCM sẽ tuyển thêm 442 chỉ tiêu cho nguyện vọng bổ sung.

diemsan2

Hội đồng tuyển sinh trường ĐH Mở TPHCM công bố điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 vào trường. Dự kiến nhà trường sẽ thông báo xét tuyển nguyện vọng 2 từ ngày 23/8.

Dưới đây là điểm chuẩn NV1 của các ngành như sau:

Tên ngành


ngành

Khối thi

Điểm trúng tuyển NV1

Ghi chú

Khoa học máy tính

D480101

A

14,5

 

A1

14,5

 

D1

14,5

 
CNKT công trình XD

D510102

A

14,5

 

A1

14,5

 
Công nghệ sinh học

D420201

A

17,5

 

A1

17,5

 

B

17,5

 
Quản trị kinh doanh

D340101

A

18,0

 

A1

18,0

 

D1

18,0

 
Kinh tế

D310101

A

17,5

 

A1

17,5

 

D1

17,5

 
Tài chính  Ngân hàng

D340201

A

16,5

 

A1

16,5

 

D1

16,5

 
Kế toán

D340301

A

17,5

 

A1

17,5

 

D1

17,5

 
Hệ thống thông tin quản lý

D340405

A

14,5

 

A1

14,5

 

D1

14,5

 
Luật kinh tế

D380107

A

18,5

 

A1

18,5

 

C

18,5

 

D1

18,5

 
Đông Nam Á học

D220214

A

17,5

 

A1

17,5

 

C

17,5

 

D1

17,5

 

D4

17,5

 
Xã hội học

D310301

A

14,5

 

A1

14,5

 

C

14,5

 

D1

14,5

 
Công tác Xã hội

D760101

A

14,5

 

A1

14,5

 

C

14,5

 

D1

14,5

 
Ngôn ngữ Anh

D220201

D1

26,0

 Ngoại ngữ hệ số 2
Ngôn ngữ Trung Quốc

D220204

D1

20,0

 Ngoại ngữ hệ số 2

D4

20,0

 Ngoại ngữ hệ số 2
Ngôn ngữ Nhật

D220209

D1

23,5

 Ngoại ngữ hệ số 2

D4

23,5

 Ngoại ngữ hệ số 2

D6

21,0

 Ngoại ngữ hệ số 2

Hội đồng tuyển sinh ĐH Văn hóa TPHCM cũng công bố điểm chuẩn và điểm xét tuyển nguyện vọng bổ sung vào trường.

Điểm chuẩn NV1 của các ngành như sau:

Ngành

Khối

Điểm chuẩn NV1

Ghi chú

Bậc ĐH:    

 

Khoa học thư viện

C

14.0

 

D1

13.5

Bảo tàng học

C

14.0

 

D1

13.5

Kinh doanh xuất bản phẩm

C

14.0

 

D1

13.5

Việt Nam học

C

18,5

 

D1

17

 

Quản lý văn hoá

C

14

Chuyên ngành Quản lý hoạt động văn hóa xã hội

R

12

Chuyên ngành Quản lý hoạt động Âm nhạc, Quản lý hoạt động Sân khấu,  Tổ chức sự kiện văn hóa nghệ thuật, Biên tập và dẫn chương trình. (Trong đó điểm năng khiếu >=6) .
Văn hóa các dân tộc thiểu số ViệtNam

C

14.0

 

D1

13.5

Văn hóa học

C

14.0

 

D1

13.5

Bậc CĐ:    

Khoa học thư viện

C

11

D1

10

Bảo tàng học

C

11

 

D1

10

Việt Nam học

C

11

 

D1

10

Kinh doanh xuất bản phẩm

C

11

 

D1

10

Quản lý văn hoá

C

11

 

D1

10

Ngoài ra, trường dành 442 chỉ tiêu để xét nguyện vọng bổ sung, riêng hệ ĐH là 194 chỉ tiêu. Dưới đây là điểm xét tuyển của từng ngành:

Ngành

Mã ngành

Chỉ tiêu tuyển NVBS

Khối

Điểm xét tuyển

Bậc ĐH:        
Khoa học thư viện

D320202

38

C

14

D1

13.5

Bảo tàng học

D320305

15

C

14

D1

13.5

Kinh doanh xuất bản phẩm

D320402

10

C

14

D1

13.5

Quản lý Văn hoá (chuyên ngành quản lý hoạt động văn hóa xã hội)

D220342

25

C

14

Văn hoá các dân tộc thiểu số VN

D220112

15

C

14.5

D1

13.5

Văn hoá học (chuyên ngành Văn hóa Việt Nam)

D220340

36

C

14

D1

13.5

Văn hoá học (chuyên ngành Truyền thông – Văn hóa)

D220340

55

C

14

D1

13.5

Bậc CĐ:        
Khoa học thư viện

C320202

31

C

11

D1

10

Bảo tàng học

C320305

22

C

11

D1

10

Việt Nam học

C220113

91

C

11

D1

10

Kinh doanh xuất bản phẩm

C320402

35

C

11

D1

10

Quản lý Văn hoá (chuyên ngành Quản lý hoạt động văn hóa xã hội)

C220342

69

C

11

Lưu ý, trường chỉ nhận bản chính hồ sơ nguyện vọng xét tuyển. Thời gian nhận hồ sơ ngày 12/8 đến ngày 10/9 (tính theo dấu bưu điện)

 
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *