Search
23 Tháng tư, 2019, 01:26
  • :
  • :

ĐH Ngoại ngữ tin học TP HCM

Điểm chuẩn đại học Ngoại ngữ tin học TP HCM:

Ngành học Mã ngành Khối Điểm xét
NV2
Đại học
Công nghệ thông tin 101 A, D1 13
QT Kinh doanh quốc tế 400 D1 13
QT Du lịch-Khách sạn (tiếng Anh) 401 D1 13
QT Hành chánh-Văn phòng 402 D1 13
Trung Quốc học 601 D1, D4 13
Nhật Bản học 602 D1
Hàn Quốc học 603 D1
Tiếng Anh 701 D1 13
Tiếng Trung 704 D1, D4 13
Quan hệ quốc tế và tiếng Anh 711 D1 13
Cao đẳng
Công nghệ thông tin C65 A, D1 10
Tiếng Anh C66 D1 10
Tiếng Trung C67 D1, D4 10Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *