Search
22 Tháng bảy, 2018, 22:13
  • :
  • :

ĐH Nông nghiệp Hà Nội công bố điểm chuẩn dự kiến

ĐH Nông nghiệp Hà Nội vừa công bố dự kiến điểm trúng tuyển, xét tuyển ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2013. Trường lấy điểm trúng tuyển theo khối thi

Điểm trúng tuyển vào trường, nguyện vọng 1 vào trường như sau:

Bậc Đại học:

Đối

tượng

Khu vực 3 Khu vực 2 Khu vực 2 NT Khu vực 1
Khối A Khối B, C Khối D1 Khối A Khối B, C Khối D1 Khối A Khối B, C Khối D1 Khối A Khối B, C Khối D1
HSPT 15,5 16,5 16,0 15,0 16,0 15,5 14,5 15,5 15,0 14,0 15,0 14,5
UT2 14,5 15,5 15,0 14,0 15,0 14,5 13,5 14,5 14,0 13,0 14,0 13,5
UT1 13,5 14,5 14,0 13,0 14,0 13,5 12,5 13,5 13,0 12,0 13,0 12,5

Riêng 4 ngành dưới đây điểm trúng tuyển theo ngành học:

Đối tượng Khu vực Ngành Khối A Khối B
Học sinh phổ thông 3 Công nghệ sinh học 21,0 21,0
Công nghệ thực phẩm 20,0 21,0
Khoa học Môi trường 17,0 19,5
Quản lý đất đai 17,0 19,0

Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng là 1,0 điểm và giữa các khu vực kế tiếp là 0,5 điểm.

Thí sinh đăng ký dự thi vào 1 trong 4 ngành trên, đạt điểm trúng tuyển vào Trường nhưng không đủ điểm trúng tuyển vào ngành đã đăng ký sẽ được chuyển sang các ngành khác cùng khối thi và có điểm trúng tuyển thấp hơn. Khối A được chuyển vào các ngành: Kỹ thuật cơ khí; Kỹ thuật điện, điện tử; Công thôn; Công nghệ thông tin. Khối A hoặc Dđược chuyển vào các ngành: Kinh tế; Kinh tế nông nghiệp; Quản trị kinh doanh; Kinh doanh nông nghiệp; Kế toán. Khối A hoặc B được chuyển vào các ngành: Khoa học cây trồng; Bảo vệ thực vật; Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan; Chăn nuôi (gồm các chuyên ngành: Chăn nuôi – Thú y, Dinh dưỡng và công nghệ thức ăn chăn nuôi, Khoa học vật nuôi); Nuôi trồng thuỷ sản; Khoa học đất; Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp; Công nghệ sau thu hoạch; Phát triển nông thôn:

Bậc Cao đẳng:

Khối A và B: Bằng điểm sàn vào Cao đẳng do Bộ GD-ĐT quy định.

2. Điểm sàn xét tuyển nguyện vọng 2, đối với HSPT, khu vực 3

a/ Bậc đại học

Ngành tuyển Mã ngành Số lượng Khối thi Điểm sàn xét tuyển
Chăn nuôi D620105 30 A, B A: 15,5; B: 16,5
Công nghệ sinh học D420201 30 A, B A và B: 22,0
Công nghệ thông tin D480201 100 A 15,5
Công thôn D510210 100 A 15,5
Kế toán D340301 60 A, D1 A:15,5; D1: 16,0
Kinh doanh nông nghiệp D620114 60 A, D1 A:15,5; D1: 16,0
Kinh tế D310101 60 A, D1 A:15,5; D1: 16,0
Kinh tế nông nghiệp D620115 60 A, D1 A:15,5; D1: 16,0
Kỹ thuật cơ khí D520103 100 A 15,5
Kỹ thuật điện, điện tử D520201 100 A 15,5
Nuôi trồng thuỷ sản D620301 30 A, B A: 15,5; B: 16,5
Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp D140215 60 A, B A: 15,5; B: 16,5
Xã hội học D310301 100 A, C, D1 A: 15,5; C: 16,5;

D1: 16,0

b/ Bậc Cao đẳng

STT Ngành tuyển Mã ngành Số lượng Khối thi ĐH Điểm sàn

xét tuyển

Đối tượng

xét tuyển

1 Công nghệ kỹ

thuật môi trường

C510406 150 A, B Khối A và B bằng điểm vào Cao đẳng do Bộ GD-ĐT quy định Thí sinh dự thi tuyển sinh đại học năm 2013 ở các trường đại học.
2 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử C510301 150 A
3 Công nghệ kỹ thuật cơ khí C510201 150 A
4 Dịch vụ thú y C640201 150 A, B
5 Khoa học cây trồng C620110 150 A, B
6 Quản lý đất đai C850103 150 A, B

Mức chênh lệch điểm sàn xét tuyển giữa các nhóm đối tượng là 1,0 điểm và giữa các khu vực kế tiếp là 0,5 điểm.

Hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 2 (bao gồm: Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi tuyển sinhđại học năm 2013; phong bì thư đã dán đủ tem và ghi người nhận, địa chỉ người nhận kết quả xét tuyển) và lệ phí xét tuyển (20.000 đ /hồ sơ) gửi về Ban Quản lý đào tạo, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội (Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội) trước ngày 30/8/2013.

Thông tin chi tiết về tuyển sinh, thí sinh xem trong cuốn “ Những điều cần biết về tuyển sinh đại học và cao đẳng năm 2013 ” của Bộ GD-ĐT và trên website của trường: www.hua.edu.vn
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *