Search
22 Tháng bảy, 2018, 04:35
  • :
  • :

ĐH Quốc tế – ĐH Quốc gia TPHCM xét tuyển thẳng 2012

(Luyện thi Thăng Long) – ĐH Quốc tế – ĐH Quốc gia TPHCM vừa thông báo tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển đối với học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia trong năm 2012.

Các ngành tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển:
1. Các ngành học cho học sinh đạt giải quốc gia được đăng ký tuyển thẳng tại trường:

Môn học thí sinh đạt giải HSG Quốc gia

Ngành học được tuyển thẳng

Mã ngành

Tin học

Công nghệ thông tin

D480201

Sinh học

Công nghệ sinh học

D420201

Hóa  học

Công nghệ thực phẩm

D540101

2. Các ngành học cho học sinh đạt giải quốc gia được ưu tiên xét tuyển tại trường:

 

Môn học thí sinh đạt giải học sinh giỏi Quốc gia

Ngành học được ưu tiên xét tuyển

Mã ngành

Toán

Công nghệ thông tin

D480201

Điện tử Viễn thông

D520207

Tài chính ngân hàng

D340201

Kỹ thuật hệ thống Công nghiệp

D510602

Kỹ thuật xây dựng

D580208

Kỹ thuật tài chính và Quản lý rủi ro

 

Vật lí

Điện tử-Viễn thông

D520207

Công nghệ thực phẩm

D540101

Kỹ thuật hệ thống Công nghiệp

D510602

Kỹ thuật xây dựng

D580208

Kỹ thuật Y Sinh

D520212

Hóa học

Công nghệ sinh học

D420201

Tin học

Điện tử Viễn thông

D520207

Sinh học

Quản lý nguồn lợi thủy sản

D620305

Kỹ thuật Y Sinh

D520212

Tiếng Anh

Quản trị kinh doanh

D340101

Tài chính ngân hang

D340201

Trường hợp này các học sinh sẽ đăng ký thi tuyển và điểm thi tuyển 3 môn ≥ điểm sàn.

Bên cạnh đó, ĐH Quốc tế cũng có học bổng học sinh được tuyển thẳng và thí sinh trúng tuyển vào trường.

Học bổng dành cho học sinh được tuyển thẳng

Giải thưởng

Học bổng

Trị giá học bổng

Đạt giải nhất học sinh giỏi quốc gia

Học bổng toàn phần 4 năm học

~156 triệu đồng

Đạt giải nhì học sinh giỏi quốc gia

Học bổng toàn phần năm 1,2,3

~117 triệu đồng

Đạt giải ba học sinh giỏi quốc gia

Học bổng toàn phần năm 1,2

~78 triệu đồng

Đạt giải KK học sinh giỏi quốc gia

Học bổng toàn phần năm 1

~39 triệu đồng

Đạt giải nhất/nhì ba quốc tế

Học bổng toàn phần 4 năm học

~156 triệu đồng

Đạt giải KK quốc tế

Học bổng toàn phần năm 1,2,3

~117 triệu đồng

Điều kiện duy trì học bổng:    + Điểm trung bình học kỳ ≥ 70

                                                   + Điểm các môn ≥ 50            

Học bổng dành cho học sinh thi tuyển

Chuyên ngành

Học bổng toàn phần(miễn phí 100% học phí 4 năm học)

~156 triệu đồng

Học bổng bán phần(miễn phí 50% học phí 4 năm học)

~78 triệu đồng

Quản trị kinh doanh

Điểm tuyển sinh ≥ 25

Điểm tuyển sinh ≥ 24

Tài chính ngân hàng

Công nghệ thông tin

Điểm tuyển sinh ≥ 24

Điểm tuyển sinh ≥ 23

Công nghệ sinh học

Điện tử-Viễn thông

Kỹ thuật hệ thống Công nghiệp

Kỹ thuật Y sinh

Công nghệ thực phẩm

Kỹ thuật xây dựng

Quản lý nguồi lợi

thủy sản

Điểm tuyển sinh ≥ 23

Điểm tuyển sinh ≥ 22

Điều kiện duy trì học bổng:    + Điểm trung bình học kỳ ≥ 70

                                                  + Điểm các môn ≥ 50            

nguon: dantri
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *