Search
22 Tháng bảy, 2018, 14:32
  • :
  • :

Tỷ lệ “chọi” của ĐH sư phạm Đà Nẵng đang đứng đầu

Với gần 12.599 hồ sơ đăng ký dự thi, trong khi chỉ tiêu tuyển sinh 2011 là 1.550, Đại học Sư phạm Đà Nẵng dẫn đầu về tỷ lệ “chọi” trong các trường thành viên Đại học Đà Nẵng với tỷ lệ 1 “chọi” 8,13. Tính tỷ lệ chọi theo khối vào ĐH Sư phạm Đà Nẵng dựa trên số lượng hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT), khối B có tỷ lệ “chọi” cao nhất với 3.093 hồ sơ ĐKDT trong khi chỉ tiêu là 100, tỷ lệ “chọi” là 1/30,93. Các khối còn lại, khối A: 3.316 hồ sơ ĐKDT/650 chỉ tiêu, tỷ lệ “chọi” 1/5,1; khối C: 2.772  hồ sơ ĐKDT/600 chỉ tiêu, tỷ lệ “chọi” 1/4,62 ; khối D1: 2.109 hồ sơ ĐKDT/100 chỉ tiêu, tỷ lệ “chọi” 1/21,09; khối M: 1.309 hồ sơ ĐKDT /100 chỉ tiêu, tỷ lệ “chọi” 1/13,09

Số thí sinh đăng ký dự thi khối B vào ĐH Sư phạm Đà Nẵng cao hơn gấp 30 lần so với chỉ tiêu.

ĐH Bách khoa Đà Nẵng có 15.100 hồ sơ ĐKDT trên tổng chỉ tiêu 3.250, tỷ lệ “chọi” trung bình 1/4,65. Tính theo khối, khối A: 14.087 hồ sơ ĐKDT/3.190 chỉ tiêu, tỷ lệ “chọi” 1/4,42; khối V: 1.013 hồ sơ ĐKDT/60 chỉ tiêu, tỷ lệ “chọi” 1/16,88.

Đại học Kinh tế Đà Nẵng có 16.130 hồ sơ ĐKDT trên tổng chỉ tiêu 2.060; tỷ lệ “chọi” trung bình 1/7,83.

ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng có 5.294 hồ sơ ĐKDT trên tổng chỉ tiêu 1.350, tỷ lệ “chọi” trung bình: 1/3,92

Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum có 914 hồ sơ ĐKDT trên tổng chỉ tiêu 290, tỷ lệ “chọi” trung bình: 1/3,15.

Thống kê đến hết ngày 10/5, đã có tổng cộng 59.634 hồ sơ ĐKDT nộp về ĐH Đà Nẵng; trong đó, có gần 9.000 hồ sơ ĐKDT của các thí sinh thi nhờ tại ĐH Đà Nẵng.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *