Search
20 Tháng sáu, 2018, 09:23
  • :
  • :

ĐH Sư phạm Hà Nội xét tuyển nhiều tổ hợp môn thi

Tuyển sinh 2015, trường ĐH Sư phạm Hà Nội sẽ sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia tại các cụm thi do các trường đại học chủ trì làm cơ sở tuyển chọn. Trường sẽ mở rộng và sử dụng nhiều tổ hợp môn thi khác nhau để tuyển chọn sinh viên theo các mã ngành khác nhau.

tuyensinh6

Theo đó, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội không tổ chức các bài kiểm tra riêng, trừ các môn thi năng khiếu như nhạc, họa hay thể thao. Các môn năng khiếu sẽ được kiểm tra tại trường và được thông báo lịch cụ thể trên website của trường.

Đồng thời, trường cũng sẽ mở thêm nhiều chương trình đào tạo giáo viên dạy học bộ môn bằng tiếng Anh. Các ngành Sư phạm (SP) Toán học, SP Tin học, SP Vật lý, SP Hoá học và SP Sinh học có 2 chương trình đào tạo: Chương trình SP Toán học, SP Tin học, SP Vật lý, SP Hóa học, SP Sinh học và chương trình SP Toán học, SP Tin học, SP Vật lý, SP Hoá học, SP Sinh học tương ứng dạy Toán, Tin, Lý, Hoá, Sinh bằng tiếng Anh.

Ngành Sư phạm Kĩ thuật công nghiệp đào tao giáo viên Công nghệ phổ thông và giáo viên dạy nghề 3 chuyên ngành: SP Kĩ thuật, SP Kĩ thuật điện, SP Kĩ thuật điện tử.

Ngành Tâm lý học giáo dục: Đào tạo giảng viên dạy Tâm lý học và Giáo dục học.

Ngành SP Âm nhạc: Môn Năng khiếu nhạc (Thẩm âm – Tiết tấu) hệ số 1; môn Hát hệ số 2.

Ngành SP Mỹ thuật: Môn Năng khiếu là Hình hoạ chì (người hoặc tượng bán thân) hệ số 2; môn Vẽ màu (Trang trí hoặc Bố cục) hệ số 1.

Ngành Giáo duc thể chất: Môn Năng khiếu (Bật xa và chạy 400m) – hệ số 2

Ngành Giáo dục mầm non, Giáo dục mầm non – SP Tiếng Anh và ngành Giáo dục Đặc biệt: Môn năng khiếu (Hát, kể chuyện và đọc diễn cảm) hệ số 1.

Thí sinh dự thi ngành Giáo dục thể chất và ngành Giáo dục quốc phòng – An ninh phải đạt tiêu chuẩn chiều cao và cân nặng: Đối với nam cao 1,65m, nặng 45kg trở lên; đối với nữ cao 1,55m, nặng 40kg trở lên.

Các ngành sư phạm, trường không tuyển những thí sinh bị dị hình, dị tật, nói ngọng, nói lắp.

Thời gian thi các môn năng khiếu: Năng khiếu nhạc và Hát (ngành SP Âm nhạc), Năng khiếu và Vẽ màu (ngành SP Mỹ thuật), Năng khiếu (ngành GDTC), Năng khiếu (ngành GDMN và GDĐB) sẽ được nhà trường thông báo trên website của trường sau.

Thông tin tuyển sinh cụ thể vào các ngành của trường ĐH Sư phạm Hà Nội năm 2015 như sau:

(1) (2) (3) (4)
– Giáo dục công dân D140204 Ngữ văn, Sử, Địa Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ Ngữ văn, Toán, Sử Ngữ văn, Toán, Địa
– Giáo dục chính trị D140205 Ngữ văn, Sử, Địa Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ Ngữ văn, Toán, Sử Ngữ văn, Toán, Địa
– Giáo dục Quốc phòng – An ninh D140208 Toán, Lý, Hoá Ngữ văn, Sử, Địa Toán, Lý, Ngữ văn
– SP Tiếng Anh D140231 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (Môn thi chính: Tiếng Anh)
– SP Tiếng Pháp D140233 Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ Ngữ văn, Địa, Ngoại ngữ Ngữ văn, Sử, Ngoại ngữ Toán, Hoá, Ngoại ngữ (Môn thi chính: Ngoại ngữ)
– SP Âm nhạc D140221 Ngữ văn, Năng khiếu nhạc, Hat

(Môn thi chính: Hát)

– SP Mĩ thuật D140222 Ngữ văn, Năng khiếu, Vẽ màu

(Môn thi chính: Năng khiếu)

– Giáo dục Thể chất D140206 Sinh, Năng khiếu Toán, Năng khiếu

(Môn thi chính: Năng khiếu)

– Giáo dục Mầm non D140201 Toán, Ngữ văn, Năng khiếu
– Giáo dục Mầm non – SP Tiếng Anh D140201 Ngữ văn, Anh, Năng khiếu Toán, Anh, Năng khiếu
– Giáo dục Tiểu học D140202 Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ Toán, Ngữ văn, Sử Toán, Ngữ văn, Địa
– Giáo dục Tiểu học – SP Tiếng Anh D140202 Toán, Ngữ văn, Anh
– Giáo dục Đặc biệt D140203 Ngữ văn, Sử, Địa Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ Ngữ văn, Toán, Năng khiếu Ngữ văn, Toán, sinh
– Quản lí giáo dục D140114 Toán, Lý, Hoá Ngữ văn, Sử, Địa Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ
– Chính trị học (SP Triết học) D310201 Toán, Lý, Hoá Ngữ văn, Sử, Địa Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ Toán, Ngữ văn, Sử
Các ngành đào tạo ngoài sư phạm:
– Toán học D460101 Toán, Lý, Hoá Toán, Lý, Anh Toán, Ngữ văn, Anh

 

(1) (2) (3) (4)
– Công nghệ thông tin D480201 Toán, Lý, Hoá Toán, Lý, Anh
– Sinh học D420101 Toán, Lý, Hoá Toán, Hoá, Sinh
– Việt Nam học D220113 Ngữ văn, Sử, Địa Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ Ngữ văn, Toán, Địa
– Văn học D550330 Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ Ngữ văn, Sử, Địa Ngữ văn, Toán, Sử Ngữ văn, Toán, Địa
– Tâm lý học D310401 Toán, Hoá, Sinh Ngữ văn, Sử, Địa Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ Toán, Ngữ văn, Sử
– Công tác xã hội D760101 Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ Ngữ văn, Sử, Địa Ngữ văn, Sử, Ngoại ngữ

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI SPH
Số 136 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội ĐT: (04)37547823 (máy lẻ 217) Website: www.hnue.edu.vn Các ngành đào tạo đại họcsư phạm:
– SP Toán học D140209 Toán, Lý, Hoá
– SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) D140209 Toán, Lý, Hoá Toán, Lý, Anh Toán, Ngữ văn, Anh
– SP Tin học D140210 Toán, Lý, Hoá Toán, Lý, Anh
– SP Tin học (dạy Tin bằng tiếng Anh) D140210 Toán, Lý, Hoá Toán, Lý, Anh
– SP Vật lý D140211 Toán, Lý, Hoá Toán, Lý, Anh Toán, Lý, Ngữ văn
– SP Vật lý (dạy Lý bằng tiếng Anh) D140211 Toán, Lý, Hoá Toán, Lý, Anh Toán, Lý, Ngữ văn
– SP Hoá học D140212 Toán, Lý, Hoá
– SP Hoá học (dạy Hoá bằng tiếng Anh) D140212 Toán, Hoá, Anh
– SP Sinh học D140213 Toán, Lý, Hoá Toán, Hoá, Sinh
– SP Sinh học (dạy Sinh bằng tiếng Anh) D140213 Toán, Lý, Anh Toán, Sinh, Anh Toán, Hoá, Anh
– SP Kĩ thuật công nghiệp D140214 Toán, Lý, Hoá Toán, Lý, Anh Toán, Lý, Ngữ văn
– SP Ngữ văn D140217 Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ Ngữ văn, Sử, Địa Ngữ văn, Toán, Sử Ngữ văn, Toán, Địa
– SP Lịch sử D140218 Ngữ văn, Sử, Địa Ngữ văn, Sử, Ngoại ngữ
– SP Địa lý D140219 Toán, Lý, Hoá Ngữ văn, Sử, Địa Toán, Ngữ văn, Địa
– Tâm lý học giáo dục D310403 Toán, Hoá, Sinh Ngữ văn, Sử, Địa Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ Toán, Ngữ văn, Sử