Search
18 Tháng bảy, 2018, 14:17
  • :
  • :

ĐH Tây Đô: Gần 1.200 chỉ tiêu cho NV3 – 2011

– Trường ĐH Tây Đô thông báo xét tuyển khoảng 1.200 chỉ tiêu tuyển NV3 vào 18 ngành đào tạo của trường, trong đó 800 chỉ tiêu cho hệ ĐH và 400 chỉ tiêu cho hệ CĐ.

Chỉ tiêu các ngành và mức điểm cụ thể như sau:

Ngành đào tạo Mã ngành Khối Mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT NV3
  KV3 KV2 KV2-NT KV1
I.Đại học

– Kế toán

401 A,D1 HSPT

Nhóm ĐT2

Nhóm ĐT1

13

12

11

12

11

10

11

10

9

10

9

8

– Tài chính – Ngân hàng 402 A,D1
– Quản trị  marketing 403 A,D1
– Quản trị du lịch 403 A,D1
– Quản trị kinh doanh quốc tế 403 A,D1
– Công nghệ thông tin 101 A,D1
– Kỹ thuật điện, điện tử 108 A
– Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 112 A
– Nuôi trồng thủy sản 304 A
– Việt  Nam học (Du lịch) 605 D1
– Ngôn ngữ Anh 701 D1
– Nuôi trồng thủy sản 304 B HSPT

Nhóm ĐT2

Nhóm ĐT1

14

13

12

13

12

11

12

11

10

11

10

9

– Văn học 602 C
– Việt  Nam học (Du lịch) 605 C
II.Cao đẳng

– Tin học ứng dụng

C65 A,D1 HSPT

Nhóm ĐT2

Nhóm ĐT1

10

9

8

9

8

7

8

7

6

7

6

5

– Công nghệ kỹ thuật  công trình xây dựng C66 A
– Kế toán C67 A,D1
– Quản trị kinh doanh C68 A,D1
III.Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy: nhận hồ sơ đến ngày 30-9-2011
1. Dược sĩ 4. Kế toán 7. Công nghệ thông tin
2. Điều dưỡng 5. Tài chính ngân hàng 8. Nghiệp vụ du lịch
3. Quản trị văn phòng 6. Quản trị kinh doanh 9. Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
IV.Cao Đẳng liên thông(từ Trung cấp lên CĐ) hệ chính quy: Nhận hồ sơ đến ngày 25/11/2011
1. Kế toán 2. Tin học ứng dụng
V. Đại học liên thông (từ Cao đẳng lên Đại học) hệ chính quy: Nhận hồ sơ đến ngày 25/11/2011.
1.Công nghệ thông tin   2.Kế toán   3.Quản trị kinh doanh  4.Công nghệ  kỹ thuật công trình xây dựng
 
                   
Trường cũng thông báo nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển NV3 từ ngày 20/9 đến hết ngày 10/10/2011.
 
Thí sinh không trúng tuyển vào bậc ĐH và CĐ chính quy có thể đăng ký ôn và thi tuyển vào ĐH vừa làm vừa học hoặc đăng ký học Trung cấp chuyện nghiệp. Học sinh sau khi tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp được học liên thông lên CĐ, ĐH theo quy định. Truy cập website: www.tdu.edu.vn hoặc liên hệ Trường ĐH Tây Đô, 68 Lộ Hậu Thạnh Mỹ, P. Lê Bình, Q. Cái Răng, TP Cần Thơ (các số ĐT:            0710 3840666      , 3840222, 3740 768, 2213634) để nắm thêm thông tin.
nguon: dantriLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *