Search
19 Tháng ba, 2019, 20:31
  • :
  • :

Điểm chuẩn ĐH Mở TP HCM

Sáng nay, ĐH Mở TP HCM cũng đã công bố điểm chuẩn NV1 và điểm xét NV2 cho cả hệ đại học và cao đẳng.

Ngành Mã ngành Khối Điểm chuẩn NV1 Điểm xét NV2
Hệ đại học
Tin học 101 A, D1 13,5 14,0
Xây dựng 102 A 13,5 14,0
Công nghiệp 103 A
Công nghệ sinh học 301 A, B 14,5 15,0
Quản trị kinh doanh 401 A, D1 15,0 15,5
Kinh tế 402 A, D1 14,0 14,5
Tài chính – Ngân hàng 403 A, D1 16,0 16,5
Kế toán 404 A, D1 15,0 15,5
Hệ thống thông tin kinh tế 405 A, D1
Luật kinh tế 406 A, C, D1 14,0 14,5
Đông Nam Á học 501 C 14,0 14,0
D1 13,0 13,0
Xã hội học 601 C 14,0 14,0
D1 13,0 13,0
Công tác xã hội 602 C 14,0 14,0
D1 13,0 13,0
Tiếng Anh 701 D1 13,5 14,0
Tiếng Trung Quốc 704 D1, D4 13,0 13,5
Tiếng Nhật 705 D1, D4, D6 13,0 13,5
Hệ cao đẳng
Tin học C65 A, D1 10,5 10,5
Quản trị kinh doanh C66 A, D1 12,0 12,0
Tài chính – Ngân hàng C67 A, D1 12,5 12,5
Kế toán C68 A, D1 12,0 12,0
Công tác xã hội C69 C 11,0 11,0
D1 10,0 10,0
Tiếng Anh C70 D1 10,5 10,5Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *