Search
18 Tháng sáu, 2018, 23:16
  • :
  • :

ĐH Trà Vinh công bố chỉ tiêu tuyển sinh 2013

Trường ĐH Trà Vinh có thông báo tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2013. Theo đó, trường tuyển 5.370 chỉ tiêu cho các ngành ĐH và CĐ chính quy.

  • Trường ĐH Trà Vinh tuyển sinh trong cả nước. Đối với bậc ĐH, trường tổ chức thi tuyển sinh theo đề thi chung của Bộ GD-ĐT. Đối với bậc CĐ, trường không tổ chức thi mà chỉ xét tuyển kết quả thi ĐH, CĐ các khối thi theo đề thi chung của Bộ GD-ĐT trên cơ sở hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh.

  • Theo đó, trường tuyển 3.400 chỉ tiêu cho 25 ngành đào tạo bậc ĐH và 1.970 chỉ tiêu cho 26 ngành đào tạo bậc CĐ.
  • Cụ thể các ngành:
STT

Các ngành đào tạo

Khối

Chỉ tiêu

 

Đại học

 

3.400

1 Ngôn ngữ Khmer

C, D1

 
2 Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

C, D1, N

 
3 Sư phạm Ngữ văn (chuyên ngành Ngữ văn Khmer Nam Bộ)

C, D1

 
4 Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam

C, D1

 
5 Giáo dục Mầm non

C, D1, M

 
6 Ngôn ngữ Anh

D1

 
7 Kinh tế

A, A1, D1

 
8 Quản trị kinh doanh

A, A1, D1

 
9 Tài chính – Ngân hàng

A, A1, D1

 
10 Kế toán

A, A1, D1

 
11 Quản trị văn phòng

A, A1, C, D1

 
12 Y tế công cộng

A, B

 
13 Luật

A, A1, C, D1

 
14 Công nghệ thông tin

A, A1

 
15 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

A, A1

 
16 Xét nghiệm y học

A, B

 
17 Công nghệ kỹ thuật cơ khí

A, A1

 
18 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

A, A1

 
19 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

A, A1

 
20 Công nghệ kỹ thuật hóa học

A, B

 
21 Nông nghiệp

A, B

 
22 Điều dưỡng

A, B

 
23 Nuôi trồng thủy sản

A, B

 
24 Thú y

A, B

 
25 Quản trị kinh doanh (theo chương trình 2 giai đoạn, 2+2, liên kết với canada)

A, A1, D1

 
 

Cao đẳng

 

1.970

1 Ngôn ngữ Khmer

C, D1

 
2 Biều diễn nhạc cụ truyền thống

C, D1, N

 
3 Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam

C, D1

 
4 Giáo dục Mầm non

C, D1, M

 
5 Giáo dục Tiểu học

A, A1, C, D1

 
6 Tiếng Anh

D1

 
7 Khoa học thư viện

A, A1, C, D1

 
8 Điều dưỡng

A, B

 
9 Dược

A, B

 
10 Quản trị văn phòng

A, A1, C, D1

 
11 Kế toán

A, A1, D1

 
12 Quản trị kinh doanh

A, A1, D1

 
13 Công nghệ kỹ thuật xây dựng

A, A1

 
14 Công nghệ thông tin

A, A1

 
15 Xét nghiệm y học

A, B

 
16 Công nghệ kỹ thuật cơ khí

A, A1

 
17 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

A, A1

 
18 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

A, A1

 
19 Công nghệ sau thu hoạch

A, B

 
20 Công nghệ chế biến thủy sản

A, B

 
21 Chăn nuôi

A, B

 
22 Phát triển nông thôn

A, B

 
23 Nuôi trồng thủy sản

A, B

 
24 Thú y

A, B

 
25 Công tác xã hội

C, D1

 
26 Việt Nam học (Du lịch)

C, D1

 
  • Trong đó, ngành Biểu diễn nhạc cụ truyền thống: Thí sinh đăng ký dự thi khối C phải qua vòng sơ tuyển trước ngày thi văn hóa.
  • Đối với ngành Quản trị kinh doanh chương trình 2+ 2: Sinh viên học 2 năm đầu tại Trường ĐH Trà Vinh, 2 năm cuối tại Trường ĐH Vancouver Island, Canada (VIU) và nhận bằng ĐH chính quy do VIU cấp.
  • Thí sinh có thể liên hệ với trường theo địa chỉ: Số 126 QL53, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. ĐT: 0743 855 944, để tìm hiểu thêm thông tin.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *