Search
18 Tháng bảy, 2018, 14:11
  • :
  • :

ĐH Văn hóa TPHCM dành gần 400 chỉ tiêu xét tuyển NV3 – 2011

Mặc dù lấy điểm trúng tuyển NV2 ở mức bằng điểm sàn xét tuyển nhưng ĐH Văn hóa TPHCM vẫn không có đủ chỉ tiêu. Trường dành đến 388 chỉ tiêu, trong đó hệ ĐH là 342 chỉ tiêu để xét tuyển tiếp NV3.

Điểm trúng tuyển NV2 của các ngành xếp theo khối thi như sau:

Bậc đại học 

* Khối C:

ƯU TIÊN

KV3

KV2

KV2-NT

KV1

Học sinh

phổ thông

Điểm trúng tuyển

14.0

13.5

13.0

12.5

Nhóm 2

Điểm trúng tuyển

13.0

12.5

12.0

11.5

Nhóm 1

Điểm trúng tuyển

12.0

11.5

11.0

10.5

* Khối D1:

ƯU TIÊN

KV3

KV2

KV2-NT

KV1

Học sinh

phổ thông

Điểm trúng tuyển

13.0

12.5

12.0

11.5

Nhóm 2

Điểm trúng tuyển

12.0

11.5

11.0

10.5

Nhóm 1

Điểm trúng tuyển

11.0

10.5

10.0

9.5

Bậc cao đẳng

* Khối C:

ƯU TIÊN

KV3

KV2

KV2-NT

KV1

Học sinh

phổ thông

Điểm trúng tuyển

11.0

10.5

10.0

9.5

Nhóm 2

Điểm trúng tuyển

10.0

9.5

9.0

8.5

Nhóm 1

Điểm trúng tuyển

9.0

8.5

8.0

7.5

* Khối D1:

ƯU TIÊN

KV3

KV2

KV2-NT

KV1

Học sinh

phổ thông

Điểm trúng tuyển

10.0

9.5

9.0

8.5

Nhóm 2

Điểm trúng tuyển

9.0

8.5

8.0

7.5

Nhóm 1

Điểm trúng tuyển

8.0

7.5

7.0

6.5

 

Bên cạnh đó, trường vẫn lấy thêm NV3 với mức điểm xét tuyển bằng điểm sàn từng khối. Cụ thể:

Đào tạo trình độ ĐH

STT

Tên Ngành

ngành

Khối

 thi

Chỉ tiêu cần tuyển NV3

Mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT NV3

       01     

Khoa học thư viện

101

C

50

14.0 điểm

D1

13.0 điểm

       02     

Bảo tàng học

111

C

50

14.0 điểm

D1

13.0 điểm

       03     

Việt Nam học

121

C

42

14.0 điểm

D1

13.0 điểm

       04     

Kinh doanh xuất bản phẩm

131

C

50

14.0 điểm

D1

13.0 điểm

       05     

Quản lý Văn hoá

141

C

50

14.0 điểm

       06     

Văn hoá Dân tộc Thiểu số Vệt Nam

151

C

50

14.0 điểm

D1

13.0 điểm

       07     

Văn hoá học

161

C

50

14.0 điểm

D1

13.0 điểm

Tổng

 

342

 

Đào tạo trình độ CĐ

STT

Tên Ngành

ngành

Khối

 thi

Chỉ tiêu cần tuyển NV3

Mức điểm  nhận hồ sơ ĐKXT NV3

Nguồn tuyển

1

Bảo tàng học

C66

C

46

11.0 điểm

 Thí sinh có kết quả thi tuyển sinh Đại học năm 2011 có cùng khối thi.

– Thí sinh có kết quả thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2011 có cùng khối thi.

D1

10.0 điểm

Tổng

46

 

 


nguon:dantri
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *