Search
23 Tháng bảy, 2018, 06:11
  • :
  • :

Điểm chuẩn CĐ CN Cẩm Phả, Xây dựng đô thị, Miền Tây năm 2011

CĐ Xây dựng Công trình Đô thị, Xây dựng Miền Tây và Công nghiệp Cẩm Phả công bố điểm trúng tuyển NV1 và điểm xét tuyển NV2, nâng số trường có điểm chuẩn lên gần 180.

CĐ Xây dựng Công trình Đô thị lấy điểm xét tuyển NV1 cho 7 ngành tại cơ sở đào tạo Hà Nội và Thừa Thiên – Huế, với mức cao nhất là 17, thấp nhất là 10.

STT Tên ngành Mã ngành Điểm xét tuyển
Tại Hà Nội
1 Công nghệ kỹ thuật xây dựng 01 15,5
2 Cấp thoát nước 101 10
3 Sư phạm kỹ thuật xây dựng 102 10
4 Công nghệ kỹ thuật điện 03 14,5
5 Tin học ứng dụng 05 10
6 Kỹ thuật Trắc địa 06 10
7 Quản lý xây dựng 07 17
Tại thừa thiên Huế
1 Công nghệ kỹ thuật xây dựng 01 14
2 Quản lý xây dựng 07 16

Thí sinh dự thi ngành Công nghệ kỹ thuật Xây dựng (mã ngành 01) đạt 14-15 điểm được đăng ký vào học một trong các ngành: Sư phạm kỹ thuật Xây dựng (mã ngành 102), Tin học Ứng dụng (mã ngành 05) tại Hà Nội hoặc ngành Công nghệ kỹ thuật Xây dựng (mã ngành 01) tại Thừa Thiên – Huế.

Thí sinh dự thi ngành Quản lý Xây dựng (mã ngành 07) đạt 16-16,5 điểm được đăng ký vào học một trong các ngành: Sư phạm kỹ thuật Xây dựng (mã ngành 102), Tin học ứng dụng (mã ngành 05) tại Hà Nội hoặc ngành Quản lý Xây dựng (mã ngành 07) tại Thừa Thiên – Huế.

CĐ Công nghiệp Cẩm Phả lấy điểm chuẩn là 10 cho tất cả ngành.

Tên ngành đào tạo Khối thi Chỉ tiêu NV2 Điểm NV2
Công nghệ kỹ thuật Cơ khí 01 A 90 10
Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử 02 A 75 10
Công nghệ kỹ thuật Ôtô 03 A 75 10

Dự kiến trường sẽ công bố danh sách trúng tuyển NV2 vào ngày 15/9.

Năm nay, điểm trúng tuyển vào CĐ Xây dựng Miền Tây cao hơn trước. Đây là điểm trúng tuyển đối với tất cả ngành, mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm liền kề là 1 điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 điểm.

Các ngành đào tạo Mã ngành Khối Chỉ tiêu 2011 Điểm chuẩn 2010 Điểm chuẩn 2011
Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng (ngành cũ: Xây dựng DD&CN) 01 A 550 10,5 11,5
Công nghệ Kỹ thuật Tài nguyên nước (ngành cũ: Cấp thoát nước và môi trường) 02 A 50 10 10
Kế toán 03 A 50 10 10

CĐ Xây dựng Miền Tây xét tuyển NV2 đối với 176 thí sinh dự thi ngành Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng của trường đạt 10,5 điểm, không đủ điểm xét trúng tuyển vào mã ngành 01 sẽ được xét trúng tuyển vào học ngành Công nghệ Kỹ thuật Tài nguyên nước. Trường sẽ gửi giấy báo nhập học trực tiếp đến 176 thí sinh, các em không phải bổ sung hồ sơ.

Tất cả thí sinh không đạt điểm xét trúng tuyển vào các ngành bậc cao đẳng sẽ được xét trúng tuyển vào bậc TCCN hệ chính quy với các ngành tương ứng.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *