Search
23 Tháng bảy, 2018, 05:51
  • :
  • :

Điểm chuẩn CĐ Cộng đồng Hà Tây, Sóc Trăng, Đồng Tháp năm 2011

CĐ Cộng đồng Hà Tây và Sóc Trăng lấy điểm trúng tuyển khối A, D1 là 10 và khối B, C là 11. Còn CĐ Cộng đồng Đồng Tháp có ngành Công nghệ Thực phẩm lấy cao nhất 12 điểm, các ngành khác lấy 10 và 11 điểm.

CĐ Cộng đồng Hà Tây vừa thông báo điểm trúng tuyển NV1 dảnh cho học sinh phổ thông KV3: khối A, D1 10 điểm và khối B 11 điểm.

Trường cũng còn 750 chỉ tiêu xét tuyển NV2 cho các ngành khối A, B: Chăn nuôi, Khoa học cây trồng, Dịch vụ thú y, Bảo vệ thực vật, Lâm nghiệp, Quản lý đất đai, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ sau thu hoạch, Công nghệ kỹ thuật môi trường; khối A, D1: Kế toán, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh nông nghiệp, Tin học ứng dụng, Công nghệ thông tin; Khối A: Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử, Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông; Và khối D1: Tiếng Anh.

Mức điểm xét tuyển NV2 dành cho khối A, D1 là 10, khối B là 11.

CĐ Cộng đồng Sóc Trăng thông báo kết quả xét tuyển NV1 dành cho học sinh phổ thông KV3:
– Khối A: 10 điểm
– Khối D1: 10 điểm
– Khối C: 11 điểm

Trường xét tuyển 246 chỉ tiêu NV2 cho các khối A, D1 và C dành cho thí sinh có số điểm bằng hoặc trên điểm sàn do Bộ GD&ĐT quy định: Khối A: 10 điểm; Khối D1: 10 điểm và Khối C: 11 điểm.

– Ngành Kế toán: 96 chỉ tiêu (xét tuyển khối: A, D1);
– Ngành Quản trị kinh doanh: 39 chỉ tiêu (xét tuyển khối: A, D1);
– Ngành Tiếng Anh: 13 chỉ tiêu (xét tuyển khối: D1);
– Ngành Tin học ứng dụng: 30 chỉ tiêu (xét tuyển khối: A);
– Ngành Quản trị văn phòng: 22 chỉ tiêu (xét tuyển khối: A, D1);
– Ngành Công tác xã hội: 46 chỉ tiêu (xét tuyển khối: C, D1).

Điểm trúng tuyển NV1 vào CĐ Cộng đồng Đồng Tháp:

Stt Ngành Điểm chuẩn trúng tuyển
1 Công nghệ thực phẩm 12 điểm (Khối A)
2 Kế toán 10 điểm (Khối A)
3 Tin học 10 điểm (Khối A)
4 Nuôi trồng thủy sản 10 điểm (Khối A); 11 điểm (Khối B)
5 Dịch vụ thú y 10 điểm (Khối A); 11 điểm (Khối B)
6 Quản trị kinh doanh 10 điểm
7 Bảo vệ thực vật 10 điểm (Khối A); 11 điểm (Khối B)

Trường cũng dành nhiều chỉ tiêu NV2 dành cho thí sinh thi vào ngành Công nghệ Thực phẩm nếu không trúng tuyển NV1 có điểm từ 10 trở lên (khối A – học sinh phổ thông KV3) có thể làm đơn xin xét tuyển vào ngành: Kế toán, Tin học, Nuôi trồng Thủy sản, Dịch vụ Thú y, Bảo vệ thực vật, Quản trị Kinh doanh.

Thí sinh dự thi vào các trường ĐH, CĐ trong và ngoài tỉnh không trúng tuyển NV1, có điểm từ 10 trở lên (khối A) và 11 trở lên (khối B) có thể làm đơn xin xét tuyển vào ngành: Tin học, Nuôi trồng Thủy sản, Dịch vụ Thú y, Bảo vệ thực vật.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *