Search
23 Tháng năm, 2018, 05:26
  • :
  • :

Điểm chuẩn CĐ Nông nghiệp Bắc Bộ, Du lịch Khách sạn năm 2011

Cả CĐ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bắc Bộ và CĐ Kỹ thuật Khách sạn và Du lịch đều lấy điểm trúng tuyển bằng với sàn cao đẳng. Nhiều chỉ tiêu NV2 vẫn đang chờ thí sinh có mức điểm 10-11 trở lên.

Hội đồng tuyển sinh CĐ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bắc Bộ vừa đưa ra mức điểm trúng tuyển NV1 dành cho học sinh phổ thông KV3.

Ngành Khối Điểm chuẩn
Tin học ứng dụng 01 A
D1
10
10
Kế toán 02 A
D1
10
10
Quản trị kinh doanh 03 A
D1
10
10
Chăn nuôi 04 A
B
10
11
Khoa học cây trồng 05 A
B
10
11
Khuyến nông 06 A
B
10
11
Dịch vụ thú y 07 A
B
10
11
Quản lý đất đai 08 A
B
10
11
Tài chính ngân hàng 09 A
D1
10
10

Ngoài ra, trường cũng dự kiến chỉ tiêu xét tuyển NV2:

Ngành Khối A Khối B Khối D1 Chỉ tiêu
Tin học 01 10 10 35
Kế toán 02 10 10 200
Quản trị kinh doanh 03 10 10 30
Chăn nuôi 04 10 11 45
Khoa học cây trồng 05 10 11 30
Khuyến nông 06 10 11 35
Dịch vụ thú y 07 10 11 30
Quản lý đất đai 08 10 11 30
Tài chính ngân hàng 09 10 10 60
Tổng cộng 495

Trường xét tuyển NV2 đối với thí sinh dự thi kỳ thi đại học, cao đẳng vừa qua có điểm bằng mức điểm NV1.

Tương tự, CĐ Kỹ thuật Khách sạn và Du lịch cũng lấy điểm trúng tuyển khối A, D1 là 10 và khối C là 11. Mỗi nhóm ưu tiên giảm 1 điểm và mỗi khu vực ưu tiên giảm 0,5 điểm.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *