Search
23 Tháng bảy, 2018, 05:57
  • :
  • :

Điểm chuẩn CĐ Sonadezi, Công nghiệp Hưng Yên, Huế năm 2011

CĐ Công nghiệp Huế lấy điểm chuẩn cao nhất là 15,5 và thấp nhất là 10, trong khi CĐ Công nghiệp Hưng Yên chỉ lấy điểm trúng tuyển bằng sàn.

Sáng nay, CĐ Công nghệ và Quản trị Sonadezi công bố mức điểm trúng tuyển NV1 và điểm xét tuyển NV2. Chi tiết điểm chuẩn NV1:

STT Ngành Mã ngành Khối thi Điểm NV1
ĐH
I Cao đẳng
1 Công nghệ May 01 A 10 10
2 Công nghệ Giày 02 A 10 10
3 Quản trị Kinh doanh 03 A, D1 11 13
4 Tài chính Ngân hàng 04 A, D1 11 13
5 Kế toán 05 A, D1 11 12
6 Anh văn Thương mại 06 D1 10 11
7 Hoa văn Thương mại 07 D1, D4 10 10
8 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng 08 A 10 10
9 Công nghệ Thông tin 09 A, D1 10 11
10 Thiết kế Thời trang 10 A, V 10 10
II Trung cấp
1 Xây dựng DD&CN 21 Có điểm thi ĐH, CĐ hoặc điểm xét tuyển 2 môn trong học bạ từ 8,0 trở lên.
2 Kế toán 22

Điểm sàn xét tuyển NV2 bằng điểm chuẩn NV1. Nhà trường không xét tuyển NV2 đối với ngành Thiết kế Thời trang. Thí sinh có thể gửi Giấy chứng nhận kết quả thi ĐH, CĐ năm 2011 (bản chính) hoặc giấy báo trúng tuyển Đại học kèm đơn xin xét tuyển. Còn với hệ Trung cấp, thí sinh gửi Giấy chứng nhận kết quả thi ĐH, CĐ năm 2011 (bản chính) hoặc học bạ năm cuối cấp lớp 12 (bản photo).

CĐ Công nghiệp Hưng Yên lấy điểm trúng tuyển NV1 khối A và D1 cùng là 10 điểm. Mỗi khu vực ưu tiên giảm 0,5 điểm và mỗi đối tượng ưu tiên giảm 1 điểm.

Còn CĐ Công nghiệp Huế lấy điểm trúng tuyển thấp nhất là 10 và cao nhất là 15,5. Tổng chỉ tiêu của trường là 950.

Tên ngành Mã ngành Khối thi Chỉ tiêu Điểm
Tin học ứng dụng 01 A, D1 50 13
Kế toán 02 A, D1 150 15
CNKT cơ khí 03 A 100 14
CNKT ôtô 04 A 50 14
CNKT điện, điện tử 05 A 150 13,5
CNKT nhiệt 07 A 50 10
CNKT điện tử, truyền thông 08 A 50 14,5
CNKT Điều khiển và TĐ hoá 09 A 50 10
Truyền thông và mạng MT 10 A 50 10
Tài chính – Ngân hàng 11 A, D1 50 15,5
CNKT cơ điện tử 12 A 50 10
CNKT hoá học 13 A, B 50 11
CNKT môi trường 14 A, B 50 12,5
Việt Nam học (HD du lịch) 15 A, D1 50 10
Tổng cộng 950Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *