Search
23 Tháng bảy, 2018, 15:23
  • :
  • :

Điểm chuẩn, chỉ tiêu xét tuyển NV2 của ĐH Sư phạm Hà Nội, ĐH Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp

Ngày 9/8, trường ĐH Sư phạm Hà Nội, ĐH Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp công bố điểm trúng tuyển và chỉ tiêu xét tuyển NV2.

Điểm chuẩn ĐH Sư phạm Hà Nội năm 2013 như sau:

STT

Ngành

Khối thi

Điểm chuẩn

XT NV2

Điểm

SL

1

D140209

SP Toán học A

24

2

D140209

SP Toán học (Tiếng Anh) A

23,5

A1

20

3

D140210

SP Tin học A

17

A1

17

4

D140211

SP Vật lý A

22

A1

21

5

D140214

SPKT C.Nghiệp A

15

NV2

120

A1

15

6

D480201

Công nghệ thông tin A

17,5

A1

17,5

7

D460101

Toán học A

21,5

NV2

20

A1

21,5

8

D140212

SP Hoá A

24

9

D140213

SP Sinh B

21

10

D420101

Sinh học A

20,5

B

20,5

11

D140217

SP Ngữ văn C

21,5

D1,2,3

21,5

12

D140218

SP Lịch Sử C

18

D1,2,3

18

13

D140219

SP Địa lí A

17,5

C

20

14

D310403

Tâm lý học (SP) A

18,5

B

18,5

D1,2,3

18,5

15

D140205

Giáo dục chính trị A,A1

15

C

15

D1,2,3

15

16

D220113

Việt Nam học C

16

D1

16

17

D760101

Công tác xã hội C

16

NV2

30

D1

16

18

D140205QP

GD Quốc phòng – AN A

15

NV2

49

C

15

19

D550330

Văn học C

20

NV2

20

D1,2,3

20

20

D140204

Giáo dục công dân A,A1

16

B

16

C

16

D1,2,3

16

21

D310401

Tâm lí học (Ngoài SP) A

18,5

B

18,5

D1,2,3

18,5

22

D140231

SP T.Anh D1

26

23

D140233

SP T.Pháp D1

23

D3

23

24

D140221

SP Âm nhạc N

22

25

D140222

SP Mỹ Thuật H

22

26

D140206

Giáo dục thể chất T

24,5

27

D140201

Giáo dục Mầm non M

21,5

28

D140201TA

GD Mầm non – SP T. Anh D1

17

29

D140202

Giáo dục Tiểu học A1

21,5

D1,2,3

21,5

30

D140202TA

GD Tiểu học – SP T.Anh A1

17,5

D1

17,5

31

D140203

Giáo dục đặc biệt C

16,5

D1

16,5

32

D140114

Quản lí Giáo dục A

15,5

C

15,5

D1

15,5

33

D310201

SP Triết học A

15

NV2

10

B

15

C

15

D1,2,3

15

34

C510504

CĐ CN Thiết bị TH A

10

NV2

60

B

11

A1

10

Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp đã họp và quyết định điểm trúng tuyển NV1 vào Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2013 đối với HSPT khu vực 3 như sau:

Hồng Hạnh
 Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *