Search
22 Tháng bảy, 2018, 03:04
  • :
  • :

Điểm chuẩn, chỉ tiêu xét tuyển NV2 của HV Báo chí & Tuyên truyền, ĐH Hải Phòng

Học viện Báo chí & Tuyên truyền, ĐH Hải Phòng vừa công bố chỉ tiêu, điểm chuẩn xét tuyển NV2. Theo đó, mức điểm xét tuyển của ĐH Hải Phòng bằng mức điểm sàn.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền công bố dành thêm trên 100 chỉ tiêu nguyện vọng bổ sung cho 7 ngành đào tạo. Cụ thể, ngành Triết học Mác – Lê nin: 12 chỉ tiêu (khối D), điểm xét tuyển 18. Ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học: 11 chỉ tiêu (khối C), 16 chỉ tiêu (khối D), điểm xét tuyển 17,5. Ngành Kinh tế chính trị Mác – Lê nin: 12 chỉ tiêu (khối C) và 15 (khối D) với điểm xét tuyển 17,5. Ngành Lịch sử Đảng CSVN: 11 chỉ tiêu khối C, điểm xét tuyển 18. Ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh: 6 chỉ tiêu (khối C 17,5 điểm), 8 chỉ tiêu (khối D 18 điểm). Ngành Xã hội học: 9 chỉ tiêu khối D 18,5 điểm. Chính sách công 5 chỉ tiêu khối D 18 điểm. Hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 30/8.Trường ĐH Hải Phòng thông báo xét tuyển nguyện bổ sung (đợt 1) – Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2013 như sau:

STT Ngành Mã ngành Khối thi Điểm xét tuyển Số lượng
I Đào tạo trình độ đại học      
  A/ Các ngành đào tạo đại học sư phạm      
  Giáo dục Chính trị D140205 A 13,0 15
C 14,0 15
D1 13,5 15
  ĐHSP Vật lý (THPT) D140211 A 13,0 20
A1 13,0 15
  ĐHSP Ngữ văn D140217 C 14,0 10
  ĐHSP Địa lí D140219 C 14,0 30
  B/ Các ngành đào tạo đại học (ngoài sư phạm)    
  Cử nhân Việt Nam học D220113 C 14,0 20
D1 13,5 20
  Cử nhân Lịch sử D220310 C 14,0 50
  Cử nhân Văn học D220330 C 14,0 45
  Cử nhân Kinh tế D310101 A 13,0 65
A1 13,0 30
D1 13,5 55
  Cử nhân Quản trị Kinh doanh D340101 A 13,0 15
A1 13,0 10
D1 13,5 15
  Cử nhân Tài chính Ngân hàng D340201 A 13,0 25
A1 13,0 10
D1 13,5 25
  Cử nhân Toán học D460101 A 13,0 55
A1 13,0 25
  Truyền thông và mạng máy tính D480102 A 13,0 45
A1 13,0 15
  Hệ thống thông tin D480104 A 13,0 45
A1 13,0 15
  Công nghệ thông tin D480201 A 13,0 10
A1 13,0 5
  Công nghệ kỹ thuật xây dựng D510103 A 13,0 80
A1 13,0 25
  Công nghệ chế tạo máy cơ khí D510202 A 13,0 60
  Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử D510203 A 13,0 55
  Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử D510301 A 13,0 30
  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa D520216 A 13,0 55
  Kiến trúc (*) D580102 V 13,0 25
  Khoa học cây trồng D620110 A 13,0 20
B 14,0 20
  Nuôi trồng thuỷ sản D620301 A 13,0 25
B 14,0 30
  Chăn nuôi D620105 A 13,0 30
B 14,0 30
  Cử nhân Công tác xã hội D760101 C 14,0 15
D1 13,5 15
II Đào tạo trình độ cao đẳng      
  CĐ Giáo dục mầm non C140201 M 11,0 60
  CĐSP Vật Lí C140211 A 10,0 20
A1 10,0 20
  CĐSP Hóa học C140212 A 10,0 20
B 11,0 20
  CĐSP Ngữ Văn C140217 C 11,0 40
  CĐ Quản trị Kinh doanh C340101 A 10,0 30
A1 10,0 20
D1 10,0 30
  CĐ Kế toán C340301 A 10,0 30
A1 10,0 20
D1 10,0 30
  CĐ Quản trị Văn phòng C340406 C 11,0 30
D1 10,0 30
  CĐ Công nghệ Kĩ thuật xây dựng C510103 A 10,0 30
A1 10,0 30
  CĐ Công tác xã hội C760101 C 11,0 20
D1 10,0 20
  CĐ Tài chính ngân hàng C340201 A 10,0 15
A1 10,0 10
D1 10,0 15
  CĐ Kinh tế C310101 A 10,0 15
A1 10,0 10
D1 10,0 15
  CĐ Công nghệ thông tin C480201 A 10,0 20
A1 10,0 20

Ghi chú:

– Điểm xét tuyển trên là điểm xét tuyển với đối tượng HSPT, khu vực 3 (KV3) và thí sinh thi liên thông. Các khu vực kế tiếp giảm 0,5 điểm, các nhóm đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1,0 điểm.

– Các ngành sư phạm chỉ xét tuyển thí sinh có hộ khẩu Hải Phòng.

– Chỉ xét tuyển với thí sinh dự thi Đại học với các khối tương ứng theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT.

– Nhận GCN kết quả thi bản gốc trong thời gian từ 16/8/2013 đến 04/9/2013 (tính theo dấu bưu điện)

– Công bố kết quả trúng tuyển vào trước ngày 07/9/2013, nếu còn chỉ tiêu Nhà trường sẽ thông báo điều kiện xét tuyển cho đợt bổ sung tiếp theo.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *