Search
23 Tháng năm, 2018, 05:31
  • :
  • :

Điểm chuẩn Đại học Thuỷ Lợi năm 2011

ĐH Thủy Lợi cho biết, những thí sinh đủ điểm chuẩn vào trường nhưng không đủ điểm chuẩn vào ngành học đã đăng ký thì được đăng ký sang học những ngành có điểm chuẩn thấp hơn và còn chỉ tiêu.

Ngoài ra, những thí sinh đăng ký dự thi vào ĐH Thuỷ lợi cơ sở phía Bắc mà không đủ điểm chuẩn vào trường nhưng đủ điểm chuẩn cơ sở 2 thì được đăng ký lại ngành học tại cơ sở 2 TP HCM.

Điểm chuẩn chung vào trường như sau:

Trình độ Mã Trường/ Cơ sở Điểm chuẩn
Đại học Tại Hà Nội (TLA) 15.0
Tại Cơ sở II (TLS) – TP. Hồ Chí Minh 13.0
Chuyển từ TLA về TLS 13.0
Cao Đẳng Tại Hà Nội (TLA) 10.0
Tại TT ĐH 2 (TLS) – Ninh Thuận 10.0

Điểm chuẩn vào các ngành:

STT Ngành Mã ngành Điểm chuẩn
TLA TLS
1 Kỹ thuật công trình 101 17.5 13.0
2 Kỹ thuật tài nguyên nước 102 15.0 13.0
3 Thuỷ vãn và tài nguyên nước 103 15.0
4 Kỹ thuật Thuỷ điện và năng lượng tái tạo 104 15.0
5 Kỹ thuật cơ khí 105 15.0
6 Công nghệ thông tin 106 15.0
7 Cấp thoát nước 107 15.0 13.0
8 Kỹ thuật bờ biển 108 15.0
9 Kỹ thuật môi trường 109 15.0
10 Kỹ thuật hạ tầng và phát triển nông thôn 110 15.0
11 Công nghệ kỹ thuật xây dựng 111 16.5
12 Kỹ thuật điện 112 15.0
13 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên 401 16.0
14 Quản trị kinh doanh 402 16.0
15 Kế Toán 403 17.0Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *