Search
27 Tháng năm, 2018, 13:20
  • :
  • :

Điểm chuẩn ĐH Sư phạm Hà Nội

Sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm sàn, ĐH Sư phạm Hà Nội công bố điểm chuẩn NV1 và điểm xét tuyển, chỉ tiêu NV2.

Dưới đây là chi tiết điểm dành cho học sinh phổ thông KV3, mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa 2 đối tượng ưu tiên liền kề là 1, giữa các khu vực kế tiếp là 0,5.

Ngành Khối thi Chỉ tiêu Điểm chuẩn NV2
Điểm Số lượng
Sư phạm Toán A 160 21
Sư phạm Tin A 40 16
Sư phạm Vật lý A 100 19
Sư phạm KT C.Nghiệp A 50 15 >=15 29
Công nghệ Thông tin A 80 16 >=16 60
Toán học A 40 16 >=16 25
Sư phạm Hóa A 90 21,5
Sư phạm Sinh B 60 16,5
Sinh học A 15 16,5
B 25 16
Sư phạm Ngữ văn C 120 20
D1,2,3 40 19,5
Sư phạm Sử C 65 20,5
D1,2,3 25 16,5
Sư phạm Địa lý A 35 17
C 55 21,5
Tâm lý Giáo dục A 15 16
B 15 15
D1,2,3 15 15
Giáo dục Chính trị C 65 16
D1,2,3 25 15
Việt Nam học C 60 16,5
D1 20 15
Công tác Xã hội C 60 15 >=15 40
GDCT – GDQP C 90 15
Văn học C 45 16,5 >=16,5 40
D1,2,3 15 16,5
Giáo dục Công dân C 35 19,5
D1,2,3 15 15
Tâm lí học A 10 15
B 10 15
D1,2,3 10 15
Sư phạm tiếng Anh D1 50 21,5
Sư phạm tiếng Pháp D1 15 20 >=20 12
D3 25 20
Sư phạm Âm nhạc N 50 23
Sư phạm Mỹ thuật H 50 23,5
Sư phạm TDTT T 80 21,5
Sư phạm Mầm non M 50 18
Giáo dục Tiểu học D1,2,3 50 19
Giáo dục đặc biệt C 20 15
D1 20 15
Quản lý Giáo dục A 15 15
C 20 15
D1 15 15
Sư phạm Triết học C 35 15 >=15 13
D1,2,3 15 15
CĐ Thiết bị trường học A 30 >=Sàn CĐ 60
B 30 >=Sàn CĐLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *